TUNISIEN: SKYDDA BROTTSOFFREN – INTE VÅLDTÄKTSMÄNNEN!

advertisement
TUNISIEN: SKYDDA BROTTSOFFREN
– INTE VÅLDTÄKTSMÄNNEN!
Även andra lagparagrafer diskriminerar offren för sexuellt våld och nekar dem upprättelse
och rättvisa. Våldtäktsdefinitionen begränsas till situationer där en man penetrerar en
kvinnas vagina mot hennes vilja. Våldtäkt inom äktenskapet är inte ett brott men däremot
är samkönat sex förbjudet och det är straffbart att ha sex utanför äktenskapet – även vid
samtycke. Idéer om heder och skam står i fokus snarare än människors rätt till kroppslig
och sexuell integritet och självbestämmande. Den här typen av lagar inverkar även på
våldtäktsöverlevare eftersom kvinnor och flickor som vågar anmäla våldtäkt riskerar att
själva anklagas för ”oanständighet” eller brott.
Kanske var du en av de 198 000 människor som förra året skrev under Amnestys petition och uppmanade de tunisiska myndigheterna att ändra dessa absurda lagar? Det
har haft effekt. Men trots att myndigheterna har annonserat omfattande lagreformer mot
våld mot kvinnor så återstår det för den nyvalda regeringen att lägga fram förslaget för
parlamentet.
Vi måste hålla trycket uppe på landets myndigheter. Det finns nämligen en risk att
lagförslaget blir liggande och att den nya regeringen istället prioriterar andra frågor. Men
flickorna och kvinnorna i Tunisien har väntat länge nog. Det är hög tid att myndigheterna
går från ord till handling och en gång för alla infriar sitt löfte: att skydda brottsoffren inte förövarna.
© AP PHOTO/ABDELJALIL BOUNHAR
Som tonåring blev Amina Filali våldtagen och tvingades gifta sig med
förövaren. 16 år gammal såg hon ingen annan utväg än att begå självmord genom att äta råttgift. I januari förra året avskaffade Marocko
lagen som innebar att våldtäktsmän kunde undgå straff om de gifte sig
med sitt minderåriga offer. Men i Tunisien gäller lagen fortfarande.
ZOHRA FILALI HÅLLER UPP EN BILD PÅ SIN DOTTER
MARS 2002
VÅLDTÄKT INOM
ÄKTENSKAPET ÄR
INTE ETT BROTT MEN
DÄREMOT ÄR
SAMKÖNAT SEX
FÖRBJUDET.
AMNESTY ARBETAR FÖR ATT:
•
Ingen ska tvingas gifta sig med sin våldtäktsman.
•
Straffet för våldtäkt ska inte avgöras av om brottsoffret var oskuld eller ej.
•
Definitionen av våldtäkt i lagen ska vara könsneutral. Våld - eller bevis för att våld förekommit - ska inte krävas.
•
De som överlever våldtäkt och annat sexuellt våld ska ha tillgång till rättvisa och upprättelse. De ska också ha
tillgång till psykosocialt stöd och hälso- och sjukvård, inklusive akutpreventivmedel och säker, laglig abort.
•
Sexuella relationer mellan samtyckande personer ska inte straffas. Sex före eller utanför äktenskap och
samkönade sexuella relationer ska avkriminaliseras.
•
Våldtäkt inom äktenskapet ska erkännas som ett specifikt brott.
ALLT ANNAT ÄR ETT BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
Download