Doro – frågor om IP-telefoni och telefoniprodukter

IP-telefoni – med konsumenten i fokus
fakta och information
Doros satsning på IP-telefoni
Sedan flera år tillbaka arbetar Doro (och dotterbolaget UpGrade Communication) med
IP-telefoni. Doro har omfattande erfarenhet av tekniken och kommer under de närmaste
åren att lansera en rad produkter speciellt anpassade för att kunna användas för att
ringa via IP-nätverk. Det kan till exempel vara speciella IP-telefoner, USB-telefoner eller
analoga terminaladaptrar (ATA-box), som möjliggör att använda vanliga telefoner till IPtelefoni. Produkterna vänder sig främst till användning i hemmet eller den mindre
arbetsplatsen.
Men IP-telefoni är en ny teknik och inte helt enkel att förstå för vanliga konsumenter.
Därför har vi samlat en del fakta och information om IP-telefoni – med konsumenten i
fokus.
Fakta och information om IP-telefoni
Ung teknik som nu börjar fungera
Det har pågått försök med IP-telefoni i flera år. I början lät det som en mycket dålig
mobiltelefon. Under de senaste åren har tekniken förbättrats och idag är ljudnivån lika
bra som vanlig fast telefoni och är ibland till och med bättre att använda för långdistans samtal. Det finns fortfarande en del problem, som kommer att lösas eftersom tekniken
utvecklas snabbt.
Telefoni via datanätet
Under många år har teletrafiken gått via två nät; dels ett telefonnät, dels ett datanät.
Inom 5 till 10 år kommer de flesta operatörer att ha avvecklat sina telefonnät och via
VoIP (se förklaring nedan) föra telefontrafiken tillsammans med data och video i sina IPbaserade datanät. Detta innebär att såväl investerings- som drifts- och
underhållskostnaderna blir väsentligt lägre.
Många ringer med IP redan idag
IP-telefoni är när ett samtal helt eller delvis utnyttjar Internet för att nå sin mottagare. De
flesta använder IP-nätet dagligen då många samtal slussas runt mellan gamla
telefoninätet och det nya IP-nätet. IP-telefoni innebär att ett telefonsamtal delas upp i
små datapaket som transporteras via ett datanät istället för via telenät. IP står för
Internet Protocol och är det ”språk” som bland annat används på Internet.
Det finns ett flertal varianter på IP-telefoni. Vilket sätt som används beror på vilket nät
informationen skickas över och hur terminalerna (telefon, dator eller motsvarande) ser ut
i respektive ände av samtalet. Vanligtvis talar man om:
o
o
Voice on Net (VON) – IP-telefoni över det publika Internet.
Voice over IP (VoIP) – IP-telefoni over ett privat intranet eller WAN (Wide Area
Network).
Skillnad mellan dagens samtal och IP-samtal
Skillnaden mellan vanlig telefoni och IP-telefoni är att vanlig telefoni går i vad som ofta
kallas PSTN (Public Switched Telephone Network). Men i dagens vanliga telefonnät är
talsignalen stort sett bara analog fram till första växeln. Därefter omvandlas den till
digital. När det gäller IP-telefoni sker analog/digital-omvandlingen samt genereringen av
IP-paketen redan i terminalen, dvs i IP-telefonen, i adaptorn eller i ATA-boxen (som
omvandlar den vanliga telefonens analoga signal till digital), för att sedan skickas vidare
över ett IP-nätverk.
IP-telefoni för konsumenter
Det är viktigt att man som
konsument sätter sig in i hur
man tänkt att använda
P-telefonin. En bredbandsanslutning ger många fördelar,
inte minst genom att man kan
koppla ihop många av
hemmets tekniska apparater
och nå omvärlden med en
anslutning (tv, dator, telefon
m.m.) via en så kallad ATAbox (se illustration).
IP-telefonin kan också ge
nya möjligheter till till exempel videotelefoni. Men
den stora fördelen med IPtelefoni är att man som konsument kommer att få
mycket lägre samtalspriser,
både för samtal inom landet
och kanske framför allt för
utlandssamtal. Det är redan
idag möjligt att få så kallade
”flat-rates” för bredband och
fast telefoni. En utveckling
vi bara sett början på.
För samtal till nationell mobiltelefoni får man ingen besparing utan det blir som ett
normalt samtal till mobilnätet.
Relativt sett mobiltelefoni kommer priset att bli mycket fördelaktigare, vilket i sin tur kommer att sätta press på
mobiltaxorna.
Prispressen på utlandssamtal via det traditionella telenätet har dock
dämpat prisskillnaden något och det är en prispress som förväntas fortsätta. Det är
också möjligt att säga upp sitt fasta telefonabonnemang och endast använda IP-
telefoni (det beror dock på vilken typ av uppkoppling man har), vilket normalt innebär
en kostnadsbesparing.Många olika aktörer vill gärna kombinera telefoni, bredband och
kabel-TV till ett intressant erbjudande till konsumenterna – så kallad Triple Play.
En nackdel med IP-telefoni är däremot att telefonin blir beroende av strömförsörjning.
Vid strömavbrott går det inte att ringa, såvida inga reservsystem kan ersätta den
ordinarie strömförsörjningen. Trådade telefoner påverkas däremot inte av ett
strömavbrott eftersom elförsörjningen sker via telenätet (trådlösa telefoner drabbas
däremot också av strömavbrott).
Har man väl bestämt sig för IP-telefoni kan man välja mellan ett flertal lösningar (se
illustration 2):
1. Ringa från vanlig telefon – ansluts till terminal adapter (ATA-box).
2. Ringa från dator – kräver mikrofon, högtalare eller en USB-telefon.
3. Ringa med en IP-telefon – kräver en speciell IP-telefon som ansluts direkt till
bredbandsmodem.
Vilket sätt man väljer styrs givetvis av vad som passar bäst hemma och av den tekniska
utrustning man har eller är villig att investera i. Oavsett vilket alternativ man väljer
fungerar telefonin på samma sätt.
I dag sker 0,6 procent av privatsamtalstiden genom IP-telefoni. En fördubbling av
samtalstiden förväntas varje år under de kommande åren . Bara i Europa räknar man
med att det idag finns en miljon användare av IP-telefoni.
IP-telefoni för det mindre företaget
För företag ger IP-telefoni ökad funktionalitet och flexibilitet jämfört med den traditionella
telefonin eftersom all data och telefontrafik kan gå i samma nät och man slipper
underhålla två separata nät. Infrastrukturen förenklas med andra ord och det reducerar
kostnaden för administration, inköp och drift. Rent praktiskt förenklas hanteringen även
för de anställda på företag. De kan ta med sig sin telefon vart de vill på arbetsplatsen,
eftersom varje telefon har sin egen IP-adress. Telefonen kan anslutas på vilken plats
som helst och man slipper omständliga omkopplingar i ett telenät. En annan fördel är att
man kan ansluta IP-telefoni till hemarbetsplatser via bredband. Medarbetarna behöver
därför inte använda sin mobiltelefon i samma utsträckning, vilket därmed minskar
företagets kostnader för telefoni. Möjligheten att kunna integrera mobiltelefonen och
dess funktioner med IP-telefonin är ytterligare en möjlig fördel för många företag.
Liksom för den enskilde konsumenten kommer kostnaden för samtal till det fasta
telefoninätet att sjunka kraftigt. Internationella samtal (både från fasta nätet och
mobilnätet) kan ganska enkelt föras över Internet för att vid destinationen termineras
(ordval – välj annat ord) i ett lokalt telenät. De nationella mobilsamtalen kommer dock att
ha samma pris som i om man ringer via det fasta nätet. Ett antal nya operatörer kommer
att erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser, vilket kommer att sänka
samtalskostnaderna.
Precis som för konsumenten som skall använda IP-telefoni i hemmet är det viktigt för
företaget att fundera på vilka aspekter av IP-telefonin man prioriterar.
För företag som har kontor på flera platser eller har medarbetare som arbetar hemma –
ja, då är IP-telefoni sannolikt ett mycket bra alternativ till vanlig fast telefoni. IP-telefonin
växer också fortsatt på den nordiska företagsmarknaden. Den förväntade årliga tillväxten
uppskattas till 40 -100 procent fram till 2008.
Doros erfarenheter av IP-telefoni
Numera ringer Doro uteslutande med IP-telefoni mellan huvudkontoret i Lund och
inköpskontoret i Hong Kong. Sedan drygt ett år tillbaka har Doro installerat IP-telefoni
inom företaget. Eftersom många av leverantörerna finns i Asien, går en hel del samtal
till Hong Kong och övriga Kina. Kostnaden för samtalen till Kina reduceras till
kostnaden för ett lokalsamtal. Kostnadsbesparingen är cirka 70 %. Utöver detta har
faktiskt ljudkvalitén förbättrats!
Dotterbolaget UpGrade Communications har förbundit de olika nordiska kontoren så
de kan ringa fritt mellan varandra. UpGrades kostnader för telefoni har minskat med 30
%. De största besparingarna görs inom administrationen. Det underlättar att en
medarbetare på Doro kan logga in sin telefon var som helst i Doros nätverk utan att
behöva göra krångliga omkopplingar.
”Jag är faktiskt förvånad över hur enkelt det har gått att införa IP-telefoni inom
koncernen. Det är väldigt smidigt för mig att på flygplatser runt om i världen bara
kunna plocka upp min lilla USB-telefon och ringa, via datorn och WLAN, till mina
medarbetare. Även när jag är på kontoret känns det naturligtvis bra att veta att mina
långa samtal till Hong Kong inte kostar mer än ett lokalsamtal”, säger Rune
Torbjörnsen, VD på Doro.
Doros IP-telefoniprodukter
Under en längre tid har Doro arbetat med att utveckla ett komplett erbjudande inom IPtelefoni. Dotterbolaget UpGrade Communication har sedan länge levererat system för
IP-telefoni i Norden. Nu kompletteras produktportföljen med en rad produkter till
konsumenter och den mindre arbetsplatsen:
o
o
o
o
o
Doro Wifi Phone – en DECT IP-telefon, trådlös dect för IP-telefoni.
Doro GW 7001 – en ATA-box för hemmet.
Doro 216 IPC – en trådad IP-telefon för den lilla arbetsplatsen.
Doro 715 IPC – en trådad IP-telefon för hemmet.
Doro 212 IPC – en USB-telefon, ring direkt från din uppkopplade dator.
Nedladdingsbara bilder på samtliga produkter finns på www.doro.se/media/IP-telefoni.
Lanseringsplan för Doros IP-telefoniprodukter
Wifi Phone
& DECT IP
Analog
Gateways
Doro GW 7001
X-ecutive IP
Cordet phone
Doro 216 IPC
X-ite IP
Corded phone
Doro 715 IPC
USB Phone
Doro 212 IPC
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Ordlista IP-telefoni
ATA-box – Analog Terminal Adapter. En adapter som möjliggör att använda telefoni,
data och kabel-TV (se även Triple Play)
H.323 är en av de standarder som används när nätverkets ”hjärna” hanterar
sammankopplingen mellan IP-nummer och Identitet (se dessa ord). Andra sådana
protokoll är t.ex. SIP och MGCP.
Identitet har varje IP-telefon (namn och nummer). Denna identitet är oberoende av var
telefonen är ansluten.
IP – IP står för Internet Protocol – det språk som datorerna talar med varandra på över
Internet.
IP-nummer är den ”adress” som varje enskild dator har (xxx.xxx.xxx.xxx) där värdet
för xxx är mellan 000 och 255. Numret används ungefär som ett personnummer för att
möjliggöra hitta rätt dator.
Skype är ett exempel på s.k. softphone – en programvara som gör att man via en
dator kan tala med en annan person som sitter vid en annan dator). Det finns ett antal
sådana program.
Triple Play kallas det när man knyter ihop tv, telefoni och internet via ett och samma
nät.
VoIP står för Voice over IP, dvs när du ringer via ett datanät som Internet och inte
använder det vanliga telefonnätet.
Har du frågor om IP-telefoni?
På Doro har vi arbetet länge med IP-telefoni och vi kan tekniken. Men vi kan
också fast telefoni och kan förklara hur fast telefoni och IP-telefoni skiljer sig åt.
Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Doro – frågor om IP-telefoni och telefoniprodukter
Thomas Bergdahl, Supply Manager Doro AB
Telefon: 046-280 50 63
Email: [email protected]
UpGrade Communication – frågor om IP-telefoni, trådlösa bredband och
system
Henrik Mygind, CEO Upgrade Communication AB
Telefon: 046-280 50 15
Email: [email protected]
Doro – övriga frågor om Doro
Rune Torbjörnsen, CEO Doro AB
Telefon: 046-280 50 61
Email: [email protected]
Ingvar Karlsson, CFO Doro AB
Telefon: 046-280 50 62
Email: [email protected]
Adress till Doro
Doro AB
Skiffervägen 80
224 78 Lund
Telefon 046-280 50 60
Om Doro
Doro designar, utvecklar och säljer produkter för kommunikation i hemmet och på arbetsplatsen. Utöver
telefoner till privata användare och företag samt walkie-talkies, erbjuder även Doro tillbehör såsom headsets,
telefonsvarare och nummerpresentatörer. Erfarenhet och kvalitetstänkande, med fokus på användarvänlighet
och design, har gjort Doro till ett av Sveriges ledande telefonföretag. Via dotterbolaget UpGrade Communication
tillhandahåller Doro även bredbandslösningar och IP-telefoni. 2003 omsatte bolaget 648 Mkr och hade en vinst
på 28 Mkr. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Doro har dotterbolag i sju europeiska länder och i
Australien. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer om Doro på www.doro.com.