Telia ProLane - Proffs Kommunikation

advertisement
Produktblad 1/ 3
Telia ProLane
Fast internetanslutning
för företag
och organisationer
Företagstjänsten Telia ProLane är en
robust och stabil grund för dagens och
framtidens ip-baserade tillämpningar.
Den höga kvaliteten hos anslutningen
gör den lämpad för alla slags lösningar,
även de allra mest verksamhetskritiska.
När endast det bästa är gott nog
TeliaNet täcker de flesta av Europas hörn och har
mycket kraftfulla förbindelser över Atlanten till vårt
eget, dubblerade stamnät i USA. Vårt nät sträcker
sig även till Asien, där vi har egna noder och som
vi når både via Europa och via Nordamerika. Sammantaget innebär detta att om ditt företag köper
internetkapacitet från Telia undviker ni onödiga
flaskhalsar genom att trafiken går i vårt egna
världs-omspännande nät.
Företag, organisationer och myndigheter blir mer
och mer beroende av ip-baserad lösningar för att
upprätthålla en lönsam och effektiv verksamhet.
Internetanslutningen är en strategisk resurs som
stödjer allt från de centrala affärsprocesserna till
medarbetarnas individuella informationsförsörjning.
Ip-kommunikationen är också ofta en framgångsfaktor när ett företag introducerar kostnadseffektiva
molntjänster i sin verksamhet.
Trafik med förtur
Den här utvecklingen innebär att internetanslutningens kvalitet blir allt viktigare. Vill du bygga en
stabil och robust grund för ert verksamhetsstöd är
Telia ProLane ett klokt val. Du kan enkelt
tillgodose dagens behov, samtidigt som du får en
utmärkt plattform för att vidareutveckla företagets
digitala kommunikation och distributionsbehov.
Du kan exempelvis komplettera med Telias
lösningar för ip-telefoni och it-säkerhet.
All den bandbredd du behöver
Oavsett hur du bygger vidare på Telia ProLane
ser vi till att det fungerar, så att du får det
förbättrade verksamhetsstöd som du tänkt dig.
Ett nät i världsklass
Med Telia ProLane ansluts du till TeliaNet, vårt eget
globala ip-nät som här i Sverige når över 3 000 orter.
Vårt svenska nät är, precis som vårt övriga globala
ip-nät, helt optobaserat och byggt med 100 % diversitet i två dubblerade näthalvor, som är fysiskt helt
åtskilda. Resultatet är en säker och robust kommunikation med marknadsledande tillgänglighet.
Med en ProLane-anslutning prioriteras trafiken från
ditt lokala nätverk. Det innebär att den går före
privatkunders internettrafik exempelvis vid ett
feltillfälle i TeliaNet. Du får alltså en mer förutsägbar
internetförbindelse och bättre möjlighet att ge dina
kunder och intressenter en förstklassig åtkomst till
de tjänster som du tillhandahåller.
Du väljer själv vilken överföringskapacitet din Telia
ProLane-anslutning ska ha. Våra erbjudanden börjar
på 2 Mbit/s och sträcker sig upp till 10 Gbit/s. Vi
levererar såväl symmetriska som asymmetriska
bandbredder. Det betyder du kan välja rätt sorts
kommunikationsplattform, oavsett vilken tillämpning
du vill införa i verksamheten. Självklart står alltid
hela den avtalade kapaciteten till ditt förfogande –
Telia ProLane har en garanterad bandbredd.
Som standard levereras Telia ProLane med
dynamisk tilldelning (DHCP) av privata IPv4adresser mot ert lokala nätverk men kan även
levereras med globala IPv6 eller publika IPv4
adresser
Vill du ha en annan lösning hjälper vi naturligtvis
till med det.
Produktblad 2/ 3
IPv6/IPv4-adresser och övervakad router
ingår
Bygg vidare på din
kommunikationslösning
I produkten ingår en Cisco-router som vi placerar i
era lokaler (se illustrationen nedan).
Telia hjälper dig kombinera olika kommunikationstjänster och få dem att fungera tillsammans. Oavsett
om tjänsterna är internetbaserade, mobila eller fasta
kommer du att uppfatta dem som ett enda system,
med funktioner som motsvarar de verkliga behoven
i ditt företag.
Internet
När du väljer Telia ProLane bygger du också en stabil
grund för er framtida utveckling inom kommunikationsområdet. Här är ett axplock av tillvalstjänster till
din ProLane-anslutning och andra ip-lösningar från
Telia som är enkla att införa i verksamheten:
TeliaNet
POP, Point of Presence
Ert lokala
nätverk
Anslutning via koppar
eller fiber
Router placerad
i era lokaler
Överlämningspunkt
Om du vill ha e-postservrar, webbservrar eller andra
resurser som ska vara åtkomliga från internet ansöker du enkelt om publika ip-adresser för dessa via
vårt webbformulär.
Telia ProLane med
asymmetrisk bandbredd
I grundtjänsten Telia ProLane är bandbredden
symmetrisk, vilket innebär att vi garanterar samma
överföringshastighet i båda trafikriktningarna.
Men om era tillämpningar karakteriseras av att den
inkommande trafiken från internet är större än den
utgående kan Telia ProLane med asymmetrisk bandbredd vara ett kostnadseffektivt alternativ.
• Telia SIP-anslutning – anslut din ip-baserade
-företagsväxel.
• Telia Centrex IP – ip-telefoni och växelfunktioner
som en tjänst i TeliaNet.
• Telia ProLane QoS – prioritera realtidstrafik
såsom ip-telefoni, videokonferens osv. med
trafikklassen Real Time.
• Telia Clean IT – avancerat spam- och virusfilter
för er e-postserver.
• Telia
DDoS
Protection
–
avvärjer
överbelast-ningsattacker.
• Telia ProLane Redundans – öka tillgängligheten
ytterligare för din ProLane-anslutning.
• Telia ProLane SLA – ner till 15 minuters garanterad felavhjälpning, dygnet runt, året runt.
• Telia ProLane SSP – samutnyttja eller
vidare- försälja din ProLane-anslutning.
• Telia ProLane Transit – symmetrisk anslut-ning
med hastighet mellan 10 och 1.000 Mbit/s för kunder som är kopplade till flera oberoende
operatörer och som med hjälp av BGP4 själva
kan routa sin trafik mellan dessa operatörer.
Läs mer i det separata produktbladet ”Telia
ProLane – tillvalstjänster”!
Produktblad 3/ 3
Telia ProLane
Bra att veta
Valbar servicenivå
I Telia ProLane ingår:
• Övervakning 24 timmar per dygn året runt.
• Felanmälan 24 timmar per dygn via telefon eller e-post.
• Servicerapport via egen webbportal.
• Grundservice enligt den blå texten i tabellen nedan.
Du kan även teckna ett separat, utökat serviceavtal (sla, service level agreement).
Vi erbjuder följande servicenivåer:
Servicenivå
Servicetid
Supported Hours, SH
Garanterad åtgärdstid
Access Down Time, ADT
A
Mån–fre, 07:30–18:00
4h
8h
99,5 %
99,2 %
B
Mån–lör, 07:30–22:00
4h
8h
99,6 %
99,4 %
C
Mån–sön, 00:00–24:00
4h
8h
99,8 %
99,6 %
D
Mån–sön, 00:00–24:00
15 min
99,98 %
För att vi ska kunna erbjuda nivå D krävs att ditt företag
har redundant fiberanslutning med diversitet. Det
innebär att du får en extra, sekundär anslutning med
samma kapacitet som den primära. Skulle den primära
anslutningen falla ur övertar den sekundära anslutningen trafiken helt automatiskt. Med diversitet menas
att anslutningarna ska gå olika ledningsvägar mellan
station och era lokaler. Om det är möjligt bör anslutningarna även gå till olika stationer, i annat fall till olika
noder på samma station.
TSP-1928_4-1108
Tillgänglighet på en anslutning
Single Element Availability, SEA
Direktåtkomst till trafikutnyttjande
och uppföljning- av tillgänglighet
På din egen webbportal för Telia ProLane kan du
granska trafikvolymen till och från företagets internetanslutning. Du ser trafiken senaste dygnet, senaste
veckan, senaste månaden samt senaste året. Tjänsten
visar även maximi- och minimivärden under de nämnda
perioderna. Det innebär exempelvis att du enkelt kan
identifiera trafiktrender och i god tid utöka
bandbredden. Dessutom rapporterar vi tjänstens
tillgänglighet, kvalitet och prestanda via portalen. Där
kan du också se om vi uppfyller våra serviceåtaganden.
Vill du veta mer om Telia ProLane eller göra en beställning? Lämna dina
uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom kort.
Du kan också ringa oss på tel. 90 400.
Download