Musikprov v.43

advertisement
Musikprov v.43
År 9 Forellskolan 2011
Mål att sträva mot
• Bli förtrogen med musikens funktioner i olika miljöer, kulturer och epoker.
• Utveckla sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och
genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och
respekt för andra människors musikpreferenser,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyssningsprov på ljudexempel med musik från andra kulturer, du ska känna igen
från vilken kultur musiken kommer ifrån och veta vad den används/användes till.
Du ska veta hur bluesen kom till och vad som påverkade hur den lät. Du ska veta
vad den har påverkat för musikstilar.
Du ska känna till musikstilen Rock n´ Roll, vilka musikstilar som låg till grund
för den och minst 2 förgrundsfigurer
Du ska känna till viktiga musikstilar som utvecklades på 60-talet i USA
Du ska känna till viktiga musikstilar som utvecklades på 60-talet i England
Du ska känna till Aretha Franklin, Jackson 5, The Beatles och The Rolling
Stones.
Veta vad som kännetecknade Punken och känna till 2 band eller artister därifrån.
Veta vad som kännetecknade Hårdrocken och känna till 2 band eller artister
därifrån.
Du ska reflektera över vad som påverkar musikens utveckling och ge exempel
från historien.
Du ska reflektera över hur musik används i andra kulturer och jämföra med hur
den används i Sverige
Download