Musikhistoria arbete (14 kB, docx)

advertisement
Uppgift musikhistoria
Filmen ”Amadeus”
1. Beskriv musikens roll under Mozarts tid (1700-talet). Försök att resonera utifrån ett bredare
perspektiv, alltså musikens roll generellt i Europa under 1700-talet, inte enbart om Mozart.
Stödfrågor: Vad används musiken till? I vilka sammanhang används musik? Var spelas musiken?
Vilka är publiken? Vilka instrument spelas? Vilka olika ensembler (musikgrupper) var vanliga?
Vem skriver musiken? Vem spelar musiken? Vem betalar för musik?
Textens längd bör vara ca. en A4-sida, brödtext Times new roman 12 punkter, använd dig av
både det du sett i filmen och leta information på internet, ange källor. Glöm inte att skriva namn
och klass på dokumentet.
2. Välj två musikstycken som är skrivna av Mozart och berätta med egna ord hur de är uppbyggda,
t.ex. kan det beskrivas genom att ange de olika delar musiken är indelad i och kalla dem A-del, Bdel osv. eller som i en pop/rocklåt, intro, vers, refräng osv.
Ange vilka instrument som spelas i de stycken du lyssnat på. Ange vilka stycken du lyssnat på
och var de spelades (ex. opera, konsert m.m.).
E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och
vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper
och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
C
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner
och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från
olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och
instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
A
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och
vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper
och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Download