Klassisk musikhistoria – pedagogisk planering Syfte: • Du ska få

advertisement
Klassisk musikhistoria – pedagogisk planering
Syfte:
• Du ska få utveckla din förmåga att lyssna till musik och att lära
dig förstå och känna igen musik från olika tidsepoker.
Det här handlar det om:
• Känna igen musik, instrument, kompositörer och musikaliska karaktärsdrag från olika
tidsepoker.
• Musiken betydelse för människor ur ett historiskt perspektiv.
Du bedöms utifrån hur du kan:
• Känna igen klassiska musikstycken och kunna vilken tidsepok musikstycket kommer
ifrån.
• Höra skillnad på olika instrument och urskilja särdrag.
• Känna till olika begrepp och musikaliska karaktärsdrag.
Så här arbetar vi:
• Genomgångar
• Lyssnings- och filmexempel
• Diskussioner
• Faktaunderlag
Redovisningsformer
• Prov – skriftligt och lyssning
E
C
A
14. Musiken
funktioner och
betydelse
(Musikhistoria Musikens
betydelse för
människor förr
och nu - socialt,
politiskt etc...
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang om
musikens olika
funktioner och vilken
betydelse den har och
historiskt har haft för
individer och
samhällen.
Eleven kan föra
utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang om
musikens olika
funktioner och vilken
betydelse den har och
historiskt har haft för
individer och
samhällen.
Eleven kan föra
välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om
musikens olika
funktioner och vilken
betydelse den har och
historiskt har haft för
individer och
samhällen.
15. Musikaliska
karaktärsdrag
(Musikhistoria förstå, känna igen
o höra skillnaden
mellan olika
musik-stilar.
Eleven kan i viss
utsträckning urskilja
och jämföra
musikaliska
karaktärsdrag från
olika genrer, epoker
och kulturer.
Eleven kan i relativt
hög utsträckning
urskilja och jämföra
musikaliska
karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och
kulturer.
Eleven kan i hög
utsträckning urskilja
och jämföra
musikaliska
karaktärsdrag från
olika genrer, epoker
och kulturer
16. Instrumentkännedom
(Veta vilka typiska
instrument som
används i olika
stilar och hur de
fungerar.
Eleven kan - med
viss säkerhet urskilja olika
instrument och
instrumentgrupper
och beskriva deras
funktion i olika
sammanhang.
Eleven kan - med
relativt god säkerhet urskilja olika instrument
och instrumentgrupper
och beskriva deras
funktion i olika
sammanhang.
Kunna - med god
säkerhet - urskilja
olika instrument och
instrumentgrupper
och beskriva deras
funktion i olika
sammanhang.
Download