MUSIK OCH REFLEKTION ● Genre: Vilken genre? Hur kan du höra det? (t.ex: beat/slag, typiska instrument/drag, uppbyggnad) ● Sång:
Vad har den för karaktär och funktion? ● Instrument: Vilka instrument hör du? Vilken betydelse har instrumenten i låten? ● Välj en ny låt av de nedanstående och beskriv genren/musiken. ● Jämför de två låtarna med varandra. Vilka likheter och skillnader hör du? Döp ditt dokument till “Musik och reflektion DITT NAMN 9a” och dela det med mig: [email protected] LÅTAR 1. Stevie Wonder ­ “I wish”
2. Johnny Cash ­ “Ring of fire”
3. Bon Jovi ­ “Wanted dead or alive”
4. Inner Circle ­ “Bad boys” 5. RUN DMC ft Jason Nevins ­ “It’s like that” 6. John de sohn ­ “Creedence” Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9: Musikaliska drag & instrument: “Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.” (Lgr11, kursplan musik) Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9: Musikaliska drag & instrument: “Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.” (Lgr11, kursplan musik)