ar-8-musikhistoria-ht-2016-ped-plan

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering
Musikhistoria
Grupparbete kring musikhistoria
Omfattning: 3 lektioner á 40 min + redovsining
3-4 elever i varje grupp
VAD GÖRA?
 Ni ska tillsammans i gruppen göra en presentation utifrån en av de rubriker som
följer. MAX 5 min!
 Varje rubrik har några frågor ni kan ta hjälp av men låt inte presentationen bara
bli några enkla svar på frågorna.
 Hitta källor på egen hand men var källkritiska och fundera på trovärdigheten.
 Dokumentera källan/källorna och få med den i inlämningen (ej i presentationen)!
OBS!! Ni har fria händer att välja presentationsform men läraren måste godkänna
presentationen/upplägget först.
1. Musikens ursprung
 När uppstod musik?
 Vart började musikens historia?
 Vad var musik i början? Hur lät den?
 När tillverkades första instrumentet och hur lät det?
 Påverkade musiken på något sätt samhället i övrigt?
2. Den första elektroniska musiken
 När började musik bli elektronisk?
 Vad innebar elektronikens möjligheter för musiken/musikerna?
 Fanns det några viktiga städer eller kända artister/grupper vid den
elektroniska musikens start?
 Påverkade musiken på något sätt samhället i övrigt?
3. Gitarrens ursprung
 Vart utvecklades gitarren och vem/vilka uppfann den?
 Finns det äldre liknande instrument?
 Finns det flera olika sorters gitarrer?
 Varför sitter tonerna så konstigt på gitarrhalsen?
 Kan någon vara bäst i världen på gitarr?
 Påverkade gitarrens intåg i musik på något sätt samhället i övrigt?
4. Pianots ursprung
 Vem kom på ett så konstigt instrument?
 Vart började man bygga pianon?
 Finns det äldre liknande instrument?
 Vilken instrumentfamilj tillhör egentligen pianot?
 När är man en bra pianist?
 Påverkade pianots intåg i musiken på något sätt samhället i övrigt?
5. Inspelningsteknikens utveckling
 Hur lät första inspelningen och hur gick den till?
 Vad spelade man in på egentligen?
 Vart i världen började musik spelas in?
 När och hur kunde man börja bli rik och känd på att spela in musik?
 Påverkade inspelningsteknikens möjligheter på något sätt samhället i
övrigt?
6. Fan-kulturen
 När och hur började den här dyrkan av musiker?
 När och hur började man ge konserter som artist?
När och hur började man skriva autografer?
 Fanns det någon Justin Bieber med en flöjt i skogen på 1300-talet eller vem
var den första riktigt stora musikartisten?
 När blir man ett fan egentligen och när övergår man från fan till nörd?
7. Första kvinnliga musikern och kvinnliga förebilder.
 För länge sen (och även nu i vissa kulturer) fick kvinnan inte syssla med
musik. När började kvinnor få ta del av musik och på vilket sätt?
 Finns det kvinnliga artister som har spelat väldigt stor roll för andra
kvinnliga artisters möjligheter?
 Vem var den första kvinnliga superstjärnan? (redogör för hur ni definierar
superstjärna)
 Sverige hade en kvinnlig superstjärna runt 1900 men anknytning till Växjö.
Hur känd var hon egentligen?
8. Musikens format
 Vad kallades det första format som musik spelades in/upp på?
 Vad är ett kassettband?
 Vad är en LP-skiva och CD-skiva och hur funkar det?
 Finns det fler ljudformat än Mp3 och Mp4 och vad innebär detta?
 På en mp3 hör man bara vissa delar av hur musiken egentligen låter. Hur
kan det vara så?
 Påverkade något format på något sätt samhället i övrigt?
Syfte
Eleven ska:
 få möjlighet att utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna
som andras.
 ges förutsättningar att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och
historiska sammanhang.
Centralt innehåll




Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.
Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på
etnicitet och kön.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker.
Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
Bedömning
Bedömning kommer att ske vid genom presentation och inlämning inlämning av arbete. Bedömning
kommer också att ske fortlöpande under lektionerna när eleverna har chans att diskutera sitt arbete och
tankar kring detta med läraren.
Kunskapskrav Det som bedöms är elevens förmåga att:


Föra underbyggda resonemang kring musikens funktioner och vilken betydelse den har och har
haft för individen och samhället.
Urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Download