En värld av öar

advertisement
PRESSMEDDELANDE
En värld av öar
– den stora boken om Stockholms skärgård
Författare
Huvudredaktör
Fotografer
Ann Katrin Pihl Atmer, Berndt Festin, Bo Grandien, Bertil
Hedenstierna, Anders Hedin, Björn Holm, Lenn Jerling, KlasRune Johansson, Lennart Jarnhammar, Rolf Källman, Lage
Larsson, Cecilia Lindblad, Erling Matz och Johnny Söderlund
Annica Triberg
Klas-Rune Johansson, Magnus Rietz, Jeppe Wikström,
Christer Lundin, Lars Pehrson m fl.
Detta är en storslagen antologi om ett av Sveriges vackraste naturområden –
Stockholms skärgård. I denna antologi samlas ett tiotal kända författare och
skribenter som alla har stor kunskap skärgården – var och en på sitt sätt. Vi får bland
annat läsa om landskapets ursprung, om namnen på öar och sund, om djur och
växter, om fritidsbåtar och skärgårdstrafik, om väder och vind, om fyrar och
sjömärken och om hur skärgårdsöarna genom tiderna inspirerat författare, musiker
och konstnärer.
Denna vackra bok vänder sig till alla som älskar skärgården och båtliv eller som rätt
och slätt bara längtar till havet. Boken är rikt illustrerad, bland annat av några av våra
mest kända skärgårdsfotografer.
Omfång
Antal bilder
Format
Utförande
Utkommer
ISBN
256 sidor
315
24 x 29 cm
inbunden
5 mars
978-91-7126-145-8
Rekommenderat cirkapris 449 kronor
Bokförlaget Max Ström. Skeppsholmen. 111 49 Stockholm. Tel 08-545 043 00. Fax 08-545 043 11. www.maxstrom.se
Download