Välkomna till symposiet Nya vägar inom språkforskningen

Välkomna till symposiet Nya vägar inom språkforskningen
Torsdagen den 24 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, namn- och
folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar
inom språkforskningen. Till detta symposium har vi bjudit in talare som vi tycker på olika sätt
banar ny väg inom sina forskningsområden.
Preliminärt program
9.00
Introduktion
9.15–10.15 Jenny Öqvist, DFU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Sjung som du
talar? Dialekt och äkthet i svensk populärmusik.
10.15–10.30 Kaffe med tillbehör
10.30–11.30 Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Nya
vägar till Rökstenen. Ett exempel på socialsemiotisk analys av text och
rumslighet.
11.30–12.30 Åsa Abelin, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs
universitet: Onomatopoetiska och ljudsymboliska ord i äldre svenska dialekter.
12.30–13.30 Lunch
13.40–14.40 Gustav Bockgård, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation,
Mälardalens högskola: Interaktionell dialektologi.
14.40–15.40 Emilia Aldrin, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i
Halmstad: Digitalt tilltal och ungdomars välmående. Beskrivning av ett nystartat
projekt.
15.40–15.50 Bensträckare med kaffe och kaka
15.50–16.50 Johan Järlehed och Tove Rosendal, Institutionen för språk och litteraturer,
Göteborgs universitet: Visuell flerspråkighet i Olivedal och Gamlestan.
16.50–17.00 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill.
Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via epost senast den 30/10 till [email protected] (ange önskemål om
specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet
platser är begränsat då vi håller till i våra lokaler på Vallgatan 22 i Göteborg.
Välkomna!
Maria Löfdahl
Jenny Nilsson
Erik Petzell
Lena Wenner