Kongressbyrå och administrativt sekretariat
MCI är officiell kongressbyrå för detta symposium. Kontakta MCI för
information angående registrering, hotellbokningar, socialt program, m m.
Frågor kring vetenskapligt program besvaras av organisationskommittén.
telefon:
fax:
e-post:
webbplats:
08 5465 1500 08 5465 1599
[email protected]
www.obesitasdagar.se
Deltagaravgift och anmälan
SECOND ANNOUNCEMENT
Stockholms
Obesitasdagar
18–19 april 2013
Stockholm City Conference Centre, Norra Latin
TEMA: “HJÄRNANS ROLL”
Anmälan sker på webbplatsen www.obesitasdagar.se
Avgift för deltagande under symposiet inklusive luncher, kaffe och
kongressmiddag är 3 200 SEK före 1 mars, efter detta datum 3 700 SEK.
Heltidsstuderande på universitet och högskolor 1 900 SEK.
Priserna ovan är exklusive moms.
Språk
Det officiella språket för symposiet är svenska. Enstaka föreläsningar kan
dock komma att ges på engelska.
Utställning
En industriell utställning kommer att arrangeras i samband med symposiet.
Kontakta MCI för ytterligare information.
Stockholms Obesitasdagar är ett årligt återkommande symposium som
vänder sig till läkare, sjuksköterskor, dietister och annan sjukvårdspersonal
med intresse för modern obesitasbehandling.
Symposiet kommer denna gång att ur olika perspektiv belysa betydelsen
av centrala nervsystemet för såväl risk att utveckla fetma som effekt av
olika behandlingsinterventioner.
Exempel på ämnen som kommer att avhandlas är:
- Belöningssystem/smak
- Kirurgi på unga med psykiskt funktionshinder
- Alkoholproblematik efter obesitaskirurgi
- Hjärnan som målorgan för nya farmakologiska preparat
Första dagen ägnas åt föreläsningar med diskussion. Andra dagen består av
parallella ”workshops” inom kirurgi, medicin samt primärvård.
Program (PRELIMINÄRT)
Torsdagen den 18 april
Fredagen den 19 april
09:00 - 09:15 Välkommen
09:00 - 11:45 Workshops:
09:15 - 10:00 Hjärnan, socker och belöning
Martin Ingvar, Stockholm
1. Kirurgi:
• Optimal kirurgi för superobesa patienter?
2. Medicin:
• Obesitasbehandling vid neuropsykiatriska funktionshinder.
3. Primärvård:
• Behandling av barn med övervikt och fetma utifrån olika professioner
10:00 - 10:45 Kaffe/utställningsbesök
10:45 - 11:30 Reglering av födointag efter obesitaskirurgi *
Marco Bueter, Zürich
11:30 - 12:00 Alkoholberoende efter obesitaskirurgi
Erik Näslund, Stockholm
12:00 - 13:00 Lunch/utställningsbesök
13:00 - 13:45 Livets första dagar/epigenetik – hur påverkas risken för fetma? *
Meddelas senare
13:45 - 14:30 Obesitaskirurgi och psykisk (o)hälsa hos ungdomar
CE Flodmark/Kajsa Järvholm, Malmö
11:45 - 12:15
Lunch i utställningslokalen
12:15 - 13:00
Återsamling i aulan
Organisationskommitté
14:30 - 15:15 Kaffe/utställningsbesök
Ordförande
Anders Thorell
Ersta sjukhus
Signy Reynisdottir
Överviktscentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
15:15 - 15:45
Mikael Wirén, Per Lundquist
Karolinska Universitetssjukhuset
Liselotte Kuehn Krylborn
Centrum för allmänmedicin
Sven Klaesson, Anders Thörne
Södertälje sjukhus
Joanna Uddén Hemmingsson,
Obesitascentrum, Capio S:t Görans
Sjukhus
GLP-1 läkemedel bortom bättre blodsockerkontroll
Joanna Uddén Hemmingsson, Stockholm
15:45 - 16:15 Nya fetmaläkemedel på väg med hjärnan som målorgan
Signy Reynisdottír, Stockholm
16:15 - 17:00 Gastric sleeve eller bypass vid diabetes? *
Ralph Peterli, Basel
17:00 - 17:30 Diskussion, avslutning dag 1
18:30
Kongressmiddag
* Föreläsningen ges på engelska