Torgny Svenberg, född 1941.
Började på läkarutbildningen KI 1961, leg läk
1968.
Disp 1978, doc i kirurgi 1982, professor i samma
ämne 2000.
Forskat ett år på Hammersmith Hospital, London
och en termin på Yale University. Kirurgiska
kliniken KS fr.o.m. 1976, kolorektal kirurgi.
Mäster, KI, 1997. Forskat om tarmens bakterier
mm.
Ordf. i KS forskningsetiska kommitté i flera år.
Som senior fokuserad på medicinhistoria.