Peritonealcarcinos - Karolinska Universitetssjukhuset

advertisement
Peritonealcarcinos
Kolorektal cancer är en mycket vanlig cancerform som årligen diagnosticeras hos cirka 6000 nya
patienter i Sverige. Hos 15-20% av patienter med kolorektal cancer är tumören lokalt avancerad
vilket innebär att tumören växer genom tarmväggen och över på andra organ. Hos ytterligare 510% finns en spridning av tumören i bukhålan, så kallad peritoneal carcinos.
Efter primäroperationen, utvecklar 10-15% av patienterna carcinos eller isolerade lokala
tumörrecidiv i buk- eller bäckenhåla. Utredning och behandling av dessa patienter är komplicerad
såväl radiologiskt som kirurgiskt och onkologiskt. För att uppnå bot krävs kirurgisk behandling hos
den överväldigande majoriteten av patienterna.
Vissa patienter med kolorektal cancer har redan primärt en tumörspridning i bukhålan utan andra
metastaser och hos andra patienter recidiverar tumören enbart som carcinos. Även
slemproducerande tumörer som inte är cancer kan rupturera och sprida slem i bukhålan, så kallat
pseudomyxoma peritoneii (PMP). Carcinos, oavsett ursprung leder obehandlat till att patienten
avlider efter en kortare eller längre tid. Sedan drygt 30 år har man i USA behandlat dessa patienter
med cytoreduktiv kirurgi (CRS) och intraperitoneal, uppvärmd cytostatika (HIPEC). Under de
senaste 10-15 åren har detta tagits upp på många centra runt om i världen och är nu en etablerad
behandling.
Patienterna ska genomgå en utredning med datortomografi, endoskopisk utredning av tjocktarm,
provtagning med tumörmarkörer (CEA, Ca19.9 samt Ca 125) och px för att verifiera carcinosen. Vi
önskar ofta att man på hemsjukhuset genomför en titthålsoperation för att bedöma utbredningen
av carcinosen framför allt gällande engagemang av tunntarmen och leverhilus.
Vid operation tas alla förändringar på bukhinnan bort samt de organ som är involverade. Därefter
sköljs bukhålan med uppvärmt cellgift i 30-90 min.
Patienter med misstanke på peritonealcarcinos bör remitteras till MDT på NAK.
Om peritonealcarcinos påträffas vid operation kontakta gärna vår facilitator på tel. 073-966 13 76
eller om jourtid mellanjouren tel. 08-717 786 00 för att diskutera vidare handläggning.
En grundregel är att göra minsta möjliga kirurgi och endast avlasta om det är nödvändigt så att de
peritoneala ytorna är intakta inför senare kirurgi.
När patienten remitteras för MDT till oss länka även röntgenbilderna till Karolinska
Universitetssjukhuset.
NAK Version1. 160907
Download