Att stoppa cancer: viktiga faktorer för ett vaccin

advertisement
Emelie Flood
Att stoppa cancer: viktiga faktorer för ett vaccin
Nio av tio dödsfall i cancer beror på cancercellernas förmåga att fly och
sprida sig från huvudtumören och skapa dottertumörer. Det finns ett antal
faktorer som påverkar denna rörelse. Variabler så som hastighet, adhesion och
tumörform undersöktes i detta projekt.
Cancer är en vanlig dödsorsak och det finns i dag en stor mängd forskning fokuserad
på utveckling av vacciner för att minska dödligheten i cancer. Ett antal faktorer som
tros påverka effektiviteten hos dessa vacciner är den hastighet med vilken tumörcellerna sprider sig samt formen på tumören. Syftet med det här projektet var att –
med hjälp av beräkningsmetoder som används i fysiken – undersöka hur dessa
faktorer påverkar ett tumör-immunförsvar-samspel efter en potentiell vaccination.
För att undersöka dessa variabler användes Matlab för att lägga till rörelse till
tumörcellerna. Denna rörelse var beroende av en fysisk attraktion i form av en
adhesion, vilken håller samman cellerna samt en repulsion som stoppar dem från att
överlappa.
Resultaten indikerade att
hastigheten och formen hos
tumören var avgörande för
resultatet av vaccinationen.
Högre tumörcellhastighet ledde
till en mer spridd tumör där
cancercellerna lättare kunde fly.
Klinisk undersökning av detta
skulle kunna bidra till att
förutsäga vaccinationens verkan
hos patienten.
Föroppet av en tumör-immunförsvar- interaktion där immunsystemet (blå
prickar) är framgångsrikt i att utrota tumören (röda prickar).
Handledare: Feserico Frascoli & Stefan Wallin
Examensarbete 30 hp i fysik, 2013
Fysiska institutionen, Lunds universitet
Download