Gangliogliom

advertisement
Patientinformation – tumör i centrala nervsystemet
Version 2, 2014-05-16
Gangliogliom
Gangliogliom är en av de lite mer ovanliga tumörformerna som kan uppstå i hjärna eller
ryggmärg. Tumören är en blandtumör, vilket innebär att den utgår både från nervceller
(ganglieceller) och från stödjevävnadsceller (gliaceller).
Gangliogliom finns i två grader (I-II), båda långsamväxande. Grad I-tumörer växer ännu
långsammare och mer välavgränsat än grad II. Om tumören orsakar besvär och sitter
tillgängligt för kirurgiskt ingrepp kan den opereras.
Gangliogliom har ofta god prognos.
I vissa fall kan dock den del av tumören som utgår från stödjevävnad (gliaceller) utvecklas till
en mer snabbväxande tumörform, vilket kan medföra ett ökat behov av behandling.
Behandlingen (kirurgi och/eller strålbehandling/cytostatika) inriktas då på att minska
tumörstorleken så mycket som möjligt samt bromsa tillväxten.
Många patienter behöver behandling mot de symptom tumören ger upphov till; exempelvis
medicin mot kramper/epilepsi.
Före eventuell behandling diskuteras patienten vid multidisciplinär teamkonferens
(tumörronden/neuroonkologisk rond vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset) som ger
rekommendation om lämplig vård/behandling och uppföljning.
Du som patient avgör alltid själv om du vill acceptera föreslagen behandling. Under
uppföljningstiden kan det ibland behövas en förnyad bedömning vid teamkonferensen.
Tumören påverkas inte av livsföring, som till exempel kost och motion.
Många gånger vill man som patient eller närstående läsa mer om tumören. På Internet finns
mycket information, en del mer underbyggd än annan. Sidor vi kan rekommendera är:
www.1177.se är en webbplats som landsting och regioner gemensamt svarar för. Du kan
antingen söka på ”hjärntumör” eller gå till www.1177.se/cancer och klicka dig vidare.
www.cancerfonden.se har mycket information om olika cancerformer, bland annat om
hjärntumörer.
Denna information är sammanställd av processgruppen för nervsystemet tumörer,
Regionalt cancercentrum väst.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards