Ependymom

advertisement
Patientinformation – tumör i centrala nervsystemet
Version 1, 2013-01-18
Ependymom
Ependymom är en tumörform som utgår från ependymceller, vilka täcker hjärnans och
ryggmärgens vätskefyllda hålrum (ventriklar respektive centralkanal). Dessa tumörer finns i
tre grader (I-III). Grad III har en tendens att växa snabbare och mindre välavgränsat än grad I
och II. Ependymom kan spridas via ryggmärgsvätskan och därför genomförs oftast
röntgenundersökning (MR/MRT) av både hjärna och ryggmärg.
I de fall då behandling av tumören krävs och det bedöms möjligt med hänsyn till tumörens
lokalisation i nervsystemet, är neurokirurgi oftast aktuellt. Om det inte går att ta bort hela
tumören genom operation, kan det i vissa fall behövas ytterligare behandling med strålning.
Före eventuell behandling diskuteras patienten vid multidisciplinär teamkonferens
(tumörronden/neuroonkologisk rond vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset) som ger
rekommendation om lämplig vård/behandling och uppföljning.
Du som patient avgör alltid själv om du vill acceptera föreslagen behandling. Under
uppföljningstiden kan det ibland behövas en förnyad bedömning vid teamkonferensen.
Tumören påverkas inte av livsföring, som till exempel kost och motion.
Många gånger vill man som patient eller närstående läsa mer om tumören. På Internet finns
mycket information, en del mer underbyggd än annan. Sidor vi kan rekommendera är:
www.1177.se är en webbplats som landsting och regioner gemensamt svarar för. Du kan
antingen söka på ”hjärntumör” eller gå till www.1177.se/cancer och klicka dig vidare.
www.cancerfonden.se har mycket information om olika cancerformer, bland annat om
hjärntumörer.
Denna information är sammanställd av processgruppen för nervsystemet tumörer, Regionalt cancercentrum väst.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards