Lever Kirurgi

advertisement
Cancer i levern
Cecilia Strömberg
ÖAK
Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset
Var det bättre förr?
Levermetastaser, överlevnad efter kirurgi
Anatomi
Leversegment
10 december 2015
5
Paris arrondissements
10 december 2015
6
Regenerationspotential
10 december 2015
7
Bättre perioperativ vård
Cancer i levern
• Primär levercancer
• Gallblåsecancer
• Gallvägscancer
• Levermetastaser av tarmcancer
• Andra
10 december 2015
9
Symptom
•
•
•
•
•
•
•
10 december 2015
Inga symptom
Som bifynd
Screening, Uppföljning
Smärta
Knöl i buken
Aptitslöshet, sjukdomskänsla
Gulsot, klåda
10
Utredning
• Ultraljud
• CT (Skiktröntgen)
• MR (Magnetröntgen)
10 december 2015
11
Utvärdering av leverfunktion
10 december 2015
12
10 december 2015
13
Child-Pugh Score
10 december 2015
14
Kirurgi
titthål
10 december 2015
v/s
15
öppen
10 december 2015
16
När kirurgi inte är möjlig
CAScination
3D-ablation
MeVis data
Komplikationer
• Morbiditet (ca 30%)
• Mortalitet (<3%)
– Blödning
Har miskat betydligt senaste
20 åren
• Bättre kirurgisk teknik
• Framsteg i perioperativ
vård och anestesi
• Centralisering till högvolym sjukhus
– Gallläckage
– Infektioner
– Leversvikt
10 december 2015
19
Frågor?
Download