Malignitetsutredning övre gastro

Malignitetsutredning övre gastro
Bengt Orrenius 080605
Esofaguscancer
• Incidens ca 10/100 000
• Skivepitelcancer(minskar) man,alkohol,rökning.HPV?
• Adenocarcinom/Barrett(ökar)- man,kronisk
reflux, övervikt
Symtom
• Dysfagi!(fast-flytande-saliv)
• Viktnedgång
• Blodiga upphostningar
Utredning
•
•
•
•
•
•
Gastroscopi px
CT buk + thorax
Diagnostisk laparoscopi
Endoscopiskt ultraljud
Arbetsekg
Spirometri
Behandling
• Kurativ- cytostatika, strålning ,operation
• Palliativ- stent, cytostatika
Prognos
• 5-årsöverlevnad <10% alla
• Efter kirurgi stadieberoende stadium 1 5080%
Ventrikelcancer
• Incidens 20/100 000 minskar (förutom
cardiacancer)
• Etiologi- man,ålder, helicobacter, kost(salt,
nitrat) rökning, BII-op, blodgrupp A
Symtom
• Diffusa- epigastralgier- tidig
mättnadskänsla- aptitlöshet
• Blödning- anemi- hematemes
• Retention
• Virchows körtel (fossa supraclav sin)
Utredning
• Gastroscopi med px
• CT buk och thorax
• Ev diagnostisk laparoscopi
Behandling
• Kurativ- kirurgi ev adjuvant/neoadjuvant
cytostatika
• Palliativ- cytostatika ev., kirurgi ev., stent,
Prognos
• 5-års överlevnad <20%
Pancreascancer
• Incidens 13/100 000
• Etiologi- rökning(snus?), kronisk pancreatit
Symtom
•
•
•
•
•
•
•
Smärta- epigastrie/rygg- nattlig
Ikterus(70 % av tumörerna i caput)
Kolangit(ovanligt)
Aptitlöshet viktnedgång
Diabetes(sällsynt debutsymtom)
Courvoisers tecken
Amylasstegring(5%)
Utredning
• Ultraljud CT buk resektabel?
• ERCP
Behandling
• Kurativ- kirurgi + cytostatika
• Palliativ- ERCP med stentgastroenteroanastomos- smärtlindring!!
cytostatika
Prognos
• 5-års överlevnad 3-4%
• Vid kurativt syftande resektion ca 20%
Gallgångs/gallblåsecancer
• Incidens 6/100 000 mest
• Etiologi gallsten(gallblåsecancer),
PSC(gallgångscancer)
Symtom
•
•
•
•
Ikterus
Viktnedgång- aptitlöshet
En passant- cholecystektomi
Ej smärta
Utredning
• Uljud- vida gallvägar
• CT ofta ej synlig tumör
• ERC
Behandling
• Kurativ- kirurgi
• Palliativ -PTD med metallstent, cytostatika
Prognos
• 5-årsöverlevnad 10%
Hepatocellulär cancer
• Incidens 6/100 000
• Etiologi levercirros av olika genes(alkohol,
hepatit), aflatoxiner
Symtom
• Diffusa- allmän sjukdomskänsla
• Subfebrilitet
• Svullnad nedom hö arcus(stor tumör)
Utredning
• Uljud CT buk thorax, hjärna,
skelettscintigrafi
• Biopsi
Behandling
• Resektion ev transplantation
• Ej strål eller cytostatikakänslig!
Övriga tumörer
•
•
•
•
GIST
Carcinoid
Lymfom
Endokrina pancreastumörer