Poängbedömning inför protes kirurgi (höft, knä)

Poängbedömning inför protes kirurgi (höft, knä)
Datum: ____________________________
Person nummer: ____________________
Namn: _____________________________
Aktiviteter
Poäng
Kan gå upp till
100 m
Kan gå upp till
1 000 m
Kan gå mer än
1 000 m
Natvärk
3
Vilovärk
2
Belastningsvärk
1
Uttalad stelhet
1
Gång
hjälpmedel
Annan relevant
sjukdom i andra
leder, hjärta,
diabetes.
Läkemedel
behov av
analgetika
1
Total
2
1
3
1
1
Max
13
poäng
Poäng vid
Datum
op anmälan ________
rev
poäng
Datum
________
rev
poäng
Datum
________
rev
poäng
Datum
________
rev
poäng
Datum
________
rev
poäng