Carolyn Hirons anteckningar

Gåskoledagarna 10 april 2014
Carolyn Hirons
Grundläggande – Att kunna använda sin protes på ett bra sätt.
Efter amputation förändras det ”normala” rörelsemönstret.
Varför? – Användaren har glömt känslan av att stå rakt, känslan av alignment (hållning,
lodlinjen). Patienter har ofta svårt att förstå vad som är ett normalt rörelse/gångmönster –
och detta är ännu svårare för amputerade patienter.
Som sjukgymnast – Se över patientens posturala förändringar.
Utan protes förändras patientens tyngdpunkt – all tyngd på kvarvarande benet varför också
patienten måste justera övriga kroppen för att hitta en balans.
Förändringar i muskulatur – Kortare och svagare muskler. Höften blir ofta fixerad i flexion.
Bäckenet tippas. Svaga höftextensorer och svag i abdominis bidrar till att bäckenet tiltar.
Hjälp patienten att återfå funktion och känsla av att kunna använda musklerna korrekt. Testa
och korrigera! – Klarar patienten magliggande? Tillräcklig höftextention? Höftextention?
”Thomas test”.
Se över patientens alignment i stående, titta på lodlinjen.
Sense – Think – Act
Känsla för hur man ”ska” röra sig. Tanken om rörelsen. Utförandet av rörelsen.
Andra orsaker till onormalt eller förändrat gångmönster med protes:
-Fixerad i abduktion.
-Svaga abduktorer.
-Korta ryggextensorer.
-Ryggsmärta.
-Instabil i knä eller femur.
-Roterat bäcken.
Testa och träna:
-Bäckenlyft på ett ben – om patienten ej klarar detta = Träna då detta och du bör få ett
bättre gångmönster.
-Sidliggande med fötterna ihop och därefter kunna abducera knäna samtidigt.
-Att stiga upp och ned för en stepbräda eller ett trappsteg.
Så vad måste sjukgymnasten göra?
-SE, KÄNN och LÄR UT hur en korrekt hållning kan kännas och se ut för patienten.
-Hjälp patienten att hitta rätt tyngdpunkt.
-Hjälp patienten att hitta känslan av rörelse- och muskelkontroll.
-För patienten är det viktigt att redan från start lära sig att lägga tyngd på protesen i stående
och gående. Att lära sig att använda hela foten. Träna på tyngdöverföringar!
-Lär ut till den transfemorala amputerade att använda höften på ett bättre sätt – lägg en
tennisboll under kvarvarande benet och låt patienten föra bollen i cirklar/olika riktningar.
- För ökad abduktorkontroll – träna att gå på en tejpad lina.