Vägverkets författningssamling 2006:135 2 kap

advertisement
Vad orsakar trafikolyckor?
Vägen
Människan
Fordonet
3 typer:
 Misstag
Människan
90-95% av alla olyckor
 Rutinfel
 Medvetna felhandlingar
Trafikmiljön
attityder och normer
Fordonet
Trafikolyckor beror huvudsakligen på medvetna
Medvetna felhandlingar
felhandlingar, snarare än misstag och rutin fel.
Fortkörning
Rattfylleri
begår
många
Personer som
medvetna felhandlingar
ofta, anser sig vara bättre bilförare än andra,
Misstagbehöver inte gälla dem.
trafikreglerna
Dålig syn
KonsekvensernaBrister
av beteendet
de och
som
i bedömning avbedömer
hastighet, egen
andras
Orutin
positiva, t ex körningen
blir behagligare, kommer
fortare fram, följer trafikrytmen.
Rutinfel
De negativa effekterna
avpåderas
handlande
Fel som beror
slarv eller
glömska
underskattar de ofta, t ex råka ut för en olycka, bli
stoppad av polisen.
Dessa personer tror dessutom att deras beteende
accepteras av andra och i vissa fall upplever de ett
tryck från andra att agera på detta sätt.
De överskattar också antalet bilister som handlar på
samma sätt som de själva.
ANSVARSTAGARE
SPÄNNINGSSÖKARE
RISKTAGARE
TRYGGHETSSÖKARE
Barn måste använda
särskilt bilbarnskydd tills
de är 135 cm långa
3
2,4
Relativ risk
2
2
1
1
0
Övergångsställe
Signalreglerat
övergångsställe
Övriga korsningar
Det minskar säkerheten!
Ökad framkomlighet?
Vägverkets författningssamling 2006:135
2 kap Bilbälten
1§ Bältesband skall vara väl sträckt.
2§ Diagonalband skall löpa över ena axeln och kroppens
framsida till höften på andra sidan.
Höftband skall löpa från ena höften över kroppens
framsida till höften på andra sidan.
Hur säker är bilen? ( Resultatet ) Tester & Goda råd - Folksam
http://www.folksam.se/testergodarad/bilkopar
guider/hursakerarbilen
http://www.mobilitetscenter.se/tips-till-aldreforare.aspx
Släpvagnsvikter
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/
Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx?e
pslanguage=sv
Fungerar inte länken, kopiera den svarta texten och klistra
in den i din webbläsare.
Download