Bild 1

advertisement
Diagnos
Löparknä
ITBS
Hopparknä
Osgood
Schlatter
PFSS
Condromalaci
a patellae
Knäartros
Ont var?
Utsidan av knäet
Utsidan av knäet
och allt upp till
utsidan av höften
Ovanför och
under knäskålen
på patellasenan
Under patella, på
benet
Runt hela
knäskålen, på
framsidan
Under knäskålen
Oftast på insidan
av knäet
Drabbar vem?
Aktiva &
idrottare, främst
löpare
Främst äldre,
gravida &
dansare
Aktiva &
idrottare där det
sker snabb o. stor
kraftutveckling,
ex. hopp
Barn och
ungdomar ,
vanligast vid 1014 år
Aktiva &
idrottare,
speciellt vanligt
hos flickor i
tonåren
Aktiva &
idrottare
Äldre, vanligt hos
överviktiga
Varför smärta?
Stelt ITB som
irriteras vid
friktion mot
femurepicondylen
Stelt ITB som
irriteras vid
friktion mot
femurepicondylen eller
tuberculum
majus i höften
Små rupturer i
patellasenan –
inflammation o.
förändringar i
senvävnaden
Inflammation av
patellasenans
infästning några
cm under knäet
(tuberositas
tibia). Drag på
patellasenan ->
benuppluckring
o. bildande av en
uppsvullen knöl
som smärtar.
Obalans mellan
in- och utsidan av
de strukturer
som stabiliserar
knäskålen, vilket
gör att knäskålen
dras utåt (oftast)
Uppluckring av
brosket under
knäskålen
Nedbrytning av
ledbrosket
Riskfaktorer
Svaghet i
abduktorerna,
dålig kontroll
över musklerna i
knäet,
felställningar i
foten,
benlängdsskillnad
, dåliga skor,
dåligt
träningsunderlag
eller snabb
Svaghet i
abduktorerna,
dålig kontroll
över musklerna i
knäet,
felställningar i
foten,
benlängdsskillnad
, dåliga skor,
dåligt
träningsunderlag
eller snabb
För stor
belastning på
knäna istället för
på höften, för
kort och stel
quadriceps,
överansträngning
, felställningar
För stort drag på
patellsenan i det
omogna
senfästet, stel o.
Förkortad
quadriceps,
belastning på
knäna istället för
på höften,
felställningar
Överbelastning,
upprepad
påfrestning eller
plötsligt fall eller
slag mot knäet,
hög belastning på
knäna i
förhållande till
höften,
varus/valgusfelställningar,
ökad Q-vinkel,
Överbelastning,
upprepad
påfrestning eller
plötsligt fall eller
slag mot knäet,
hög belastning på
knäna i
förhållande till
höften,
varus/valgusfelställningar,
ökad Q-vinkel,
Hård belastning,
hög ålder, ärftliga
faktorer
Download