Analcancer – Anmälan (A)
2017
Sjukhus, klinik
Personnr
..........................................................................................................
Läkare
..........................................................................................................
Insändes till resp Regionalt cancercentrum (kopia kan behållas i
journal)
Namn
Insändes till
Regionalt cancercentrum
Inrapporteringsdatum ……………………………………….. År-mån-dag
Datum för välgrundad misstanke om cancer (enl SVF) ................................................ år-mån-dag
Uppgift saknas
Diagnosdatum..................................................år-mån-dag
(Datum för Px alternativt om tidigare datum för diagnos finns)
Remitterad till onkologklinik
Nej
Ja: →
Datum för remissens utfärdande ..................................... år-mån-dag
Remissankomst onkologklinik, datum .............................. år-mån-dag
1:a läkarbesök onkologklinik ............................................ år-mån-dag
Remitterad till klinik/sjh ...................................................................
Undersökningar i primärutredning
DT thorax
DT buk
MR bäcken
PET-DT
Rektalt ultraljud
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
WHO performancestatus
0
1
Primärtumörens lokalisation
(mer än en lokal kan vara aktuell)
Analkanal
Perianalt
Rektum
Histologi
Invasiv skivepitelcancer
Basalloid cancer
Kloakogen cancer
AIN III (anal intraepitelial neoplasi grad III = skivepitelcancer in situ)
ICD-O/3
C21.0 Anus UNS
C21.1 Analkanalen inkl analsfinktern (ringmuskeln)
C21.2 Kloakogen zon
C21.8 Överväxt till/från angränsande sublokal inom rektum/anus
2
3
4
Okänt
Preparatnummer ...................................................... Preparatår ................... (åååå)
Patologlab .......................................................................................................
Differentieringsgrad
Låg
Medelhög
Hög
Okänt
Primärtumörens storlek (största diameter) ............. mm
Ej angivet
TNM
T0
Tis (AIN)
T1
T2
T3
T4
TX
N0
N1
N2
N3
NX
M0
M1→
HPV status
Neg
Ej utfört
Pos: →
Typ 16
Typ 18
Annan typ............................................................................
P16-färgning
Neg
Pos
Ej utfört
Fjärrmetastaser, lokal
Lymfkörtlar (utanför bäckenet)
Lever
Lungor
Skelett
CNS
Annat ..................................................................
2017-01-20
T
N
M
T0
Inga tecken på primärtumör.
Tis
Cancern växer bara i slemhinnan (det översta lagret av celler som kantar insidan av anus). Den har inte börjat växa in i de djupare
skikten. Detta är också känt som carcinoma in situ (CIS).
Tumören är 2 cm eller mindre.
Tumören är mer än 2 cm men högst 5 cm i diameter.
Tumören är större än 5 cm i diameter.
Tumör av alla storlekar som växer in i närliggande organ: till exempel slidan, urinröret, urinblåsan eller prostatakörteln.
Primärtumör kan inte bedömas.
Ingen spridning till regionala lymfkörtlar.
Spridning till lymfkörtlar nära ändtarmen.
Spridning till lymfkörtlar på ena sidan av ljumsken och / eller bäckenet.
Spridning till lymfkörtlar nära rektum och i ljumsken eller bäckenet, eller till båda sidor av ljumsken eller bäckenet.
Regionala lymfkörtlar kan inte bedömas.
Inga fjärrmetastaser.
Fjärrmetastaser i inre organ eller lymfkörtlarna (utanför bäckenet).
T1
T2
T3
T4
TX
N0
N1
N2
N3
NX
M0
M1
2017-01-20