Pressmeddelande Internationell utmärkelse till - Första AP

Pressmeddelande
Internationell utmärkelse till AP-fonderna
och holländska investerare
Stockholm 27 juni 2017 – Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden prisades nyligen
tillsammans med några europeiska investerare vid en ceremoni på Responsible
Investors konferens i London.
Utmärkelsen gällde det gemensamma uttalandet som de svenska AP-fonderna gjorde tidigare
i år tillsammans med holländska PGGM, APG, ABP, bpfBOUW, SPW, MN, Actiam samt
Kempen Capital Management om vikten av att institutionella investerare investerar i
lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development
Goals (SDG). Dessa investeringar, så kallade Sustainable Development Investments, ska
liksom andra investeringar naturligtvis möta kraven på förväntad avkastning.
Samarbetet, som uppmärksammar och uppmuntrar dessa värdeskapande investeringar har
erhållit utmärkelsen av Responsible Investor Awards för Innovation & Industry Leadership
inom kategorin Collaborations: Leading Institutional Investors committing to the SDGs.
Kontakt
Anna Fall
Kommunikationschef, Första AP-fonden
0046 709 681 250, [email protected]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Första AP-fonden (AP1) är en av fem AP-fonder som säkerställer stabiliteten i det svenska inkomstpensionssystemet.
AP1 förvaltar tillgångar till ett värde av drygt 300 miljarder kronor (31 december 2016) i en global portfölj bestående av aktier,
räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Uppdraget är att med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta
möjliga avkastning och därmed bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer.