Seneffekter - Västra Götalandsregionen

Mottagning för uppföljning av
behandlingsrelaterade bieffekter
Karin Bergmark, överläkare, med dr
Gynekologisk onkologi & Klinisk Cancerepidemiologi
Jubileumskliniken, Sahlgrenska Akademin och
Karolinska Institutet
Cancerincidensen ökar, och
fler lever längre
Idag drabbas en av tre (50.000/år)
Imorgon varannan
Sex av tio lever tio år efter diagnos
(385.000 canceröverlevare)
Maximal överlevnad eller
minimala biverkningar?
Risk
Nytta
Biverkningar, reaktioner
Akuta – dosbegränsande
Sena – livskvalitet på lång sikt
Seneffekter – prevalens?
• Observerat
• Rapporterat
• Av vem?
• Definition?
Radioterapi (RT) mot bäckenet
Tarm
Urinvägar
Sexualitet
Insufficiensfrakturer
Lymfödem
M.m.
Seneffekter RT: Tarm
Imperativa defekationsträngningar
Diarré
25-95%
Täta defekationer
Buksmärtor
10-50%
Analinkontinens
3-50%
Tarmblödningar
5-20%
Sexuell dysfunktion prevalens?
Akut: ”100%”
Kroniskt: 25 – 50 – 80%
Sexualitet – fysiska
förändringar Radioterapi bäcken ♀
• Kort, oelastisk, snäv vagina. Blödningar.
• Minskad blodfyllnad (erektion, lubrikation)
• Dyspareuni
Mottagning för uppföljning av
biverkningar
• Västra Götalandsregionen
• 2 miljoner SEK per år i 3 år
• Vad händer sedan?
• Akademisk och klinisk
Prevention
Utvärdering
Rehabilitering
Information
Intervention
Avancerade
behov
Specialistteam
Särskilda behov
Multiprofessionellt
specialistteam konsultativt arbetssätt
Grundläggande behov
Det medicinska teamet rehabiliteringsplan/-program
Mottagning för uppföljning av
biverkningar
Steg 1:
Kvinnor
Bäckencancer
Här och nu
Tarm, sex (störst behov, störst brist,
störst inverkan på livet efter
cancer)
Cancer i bäckenet hos kvinnor
• Gynekologisk cancer
• Analcancer
• Rektalcancer
• Blåscancer
Cancer i bäckenet hos kvinnor
Västra Götalandsregionen
• Gynekologisk cancer
~600/år
• Analcancer
~10/år
• Rektalcancer
~150/år
• Blåscancer
~100/år (?)
Personal
Två post docs? Eller åtminstone
med forskningsbakgrund
• Tarmkompetens
• Sexologisk kompetens
Sekreterare/assistent
Statistiker
Projektledare
Plan
• Systematisk inventering av en
årskohort i taget
• Inbjudan till besök
• Frågeformulär (screening, base-line,
uppföljning, forskning)
• Dokumentation (forskningsdatabas,
klinisk)
Exempel:
Prevention
Information, rådgivning
Kirurgi
Radioterapi
Medicinering
Rådgivning
Intervention
Kemoterapi
Antitumoral terapi
Skonsam kirurgi
utan att
kompromissa med
överlevnad
(nervsparande)
Individuell
radioterapi
Bildbaserad, OAR
Plan
• Begränsad tid (5 besök?)
• Konsultationer – remisser (psykoonkologisk, endoskopier, etc.)
• Även: Remisser till oss, internt
och externt
Plan
• Utbildning på Sahlgrenska och
regionen
• Informationsbroschyrer
(inventering och utveckling av)
• Samarbete i regionen
(Vårdprogramgrupper?)
• Utvidgning andra symtom och
diagnoser
Utvärdering, forskning
Alla delaspekter av mottagningen
Förbättringar 
• Prevention – primär, sekundär
• Rehabiliteringsprogram
Motivering fortsatt verksamhet
Forskning
Prevention
Utvärdering
Rehabilitering
Information
Intervention
Necessity
some things cannot be fixed
sometimes we simply
have to reinvent
our lives
Lois Tschetter Hjelmstad