STAF2017 Göteborg

advertisement
STAF2017 Göteborg
Version 20170223
Onsdag, 5 april
09.00-11.00
11.00-11.15
11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.20
Registrering, kaffe och utställningsbesök
Välkomna!
16.20-16.40
16.40-17.00
17.30-21.30 (ca)
Karin Lundin, Hjärnstamsimplantat
Kjell-Erik Israelsson: Bredbandstymp
Härifrån till dit, från då till nu! Roger Karlsson
Lunch och utställningsbesök
Max J Ortiz Catalan: Neuralt styrd armprotes
Bo Håkansson: VEMP/ABR
eABR och dess användning i Sverige
Utställning och Kaffe
Sumru Keceli: ABR med benledare
Hanna Göthberg,*: ABR via benledning på barn
Uppföljning av neonatala screeningprogram
Kriterier vid OAE screening, aABR kontra diag ABR, aABR utrustningar
stimulusnivå
Middag och utflykt
Torsdag, 6 april
Industrisession
08.30-08.55
08.55-09.20
09.20-09.40
09.40-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-13.30
13.30-14.10
14.10-14.30
14.30-16.50
Från 16.50
Från 19.00
Ceylan Schjerlund Derya: GNReSound: A patients Journey
Phonak: Om radioöverföring
Bokad
Fika och utställningsbesök
Cristina Rigato: Benimplantat
Karl-Johan Fredén Jansson: Mekaniska tester och livstidsuppskattning av
benledare
Sabine Reinfeldt: Näsmätningar
Filip Asp: Spatial Release from Masking
Stefan Stenfelt: Binaural Hörselnytta
Lunch och utställningsbesök
Joakim Blomgren: Hörselmätningar på CI-patienter med Otokub
Lennart Magnusson: Talaudiometri
Parallellsessioner, se separat program
STAF årsmöte
Festmiddag med underhållning
Parallellsession 1
Parallellsession 2
14.30-14.50
Åsa Winzell Juhlin,*: Referensvärden inom audiologisk
diagnostik
14.50-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50
Stefan Stenfelt: Kompensation av falska ledningshinder
Fika och utställningsbesök
Jon Öygarden: Evaluering av forskjellige stöjtyper i en tale i stöj
screeningtest
Björn Israelsson, 3D-skanning av hsg-insatser
Maria Hoff, *: Förändring av hörtrösklar under fem decennier
Tomas Tengstrand: Lärares hörsel
Hanna Göthberg,*: Kohortjämförelse av 85-åringars hörsel
OAE för bestämning av förstärkning i hörapparat
Fika och utställningsbesök
Senaste inom IF/REM mätningar
Kvalitetssäkring av HA-anpassning
Fredag, 7 april
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
11.15-11.45
11.45-12.00
Från 12.00
Erik Berninger: Unilateral medfödd hörselnedsättning
Peter Nordkvist, Kvalitetsregister
Standardisering inom mätdata HIMSA
Fika
Rapport från STAFs referensgrupper, information om nya SAME-grupp,
information om planerade STAF-utbildningar
Motljud (maskering) som ljuddämpare
Avslutning
Lunch/lunchbag
Download