Program användarmöte för Klinisk immunologi Radisson

advertisement
Sid 1(3)
Program användarmöte för Klinisk immunologi
Radisson Blu Royal park Hotel, Solna
14-15 april 2016
torsdag 14 april
09.30 - 10.30
Registrering och kaffe
10.30 - 10.40
Välkommen
Moderator
Equalis och Olof Hultgren
Olof Hultgren
10.40 - 11.30
Celiaki idag och i morgon
Lars Browaldh
11.30 - 12.00
Celiaki - analyser och tolkning
Kerstin Elvin
12.00 - 12.15
Diskussion om celiaki diagnostik
12.15 - 13.15
Lunch och utställningsbesök
Moderator
Olof Hultgren
13.15 - 14.00
Vad är Systemisk skleros och vad kan man göra
idag för patienterna?
Annica Nordin
14.00 - 14.15
Sklerodermi - analyser och tolkning
Kerstin Elvin
14.20 - 15.00
Tyck och tryck
15.00 - 15.30
Kaffe och utställningsbesök
15.30 - 17.15
Gruppdiskussion
 Kvalitetsindikatorer
 TAT
19.00
Mingel och middag
Expertgruppen
2016-01-13
Sid 2(3)
fredag 15 april
Moderator
Charlotte Dahle
08.30 - 09.30
Redovisning av utskicken 2015
09.30 - 10.00
Kaffe och utställningsbesök
10.00 - 10.45
Autoimmun encefalit – klinik och behandling
Raymond Press
10.50- 11.20
Analys av anti-neuronala antikroppar - när, var, hur?
Clas Malmeström
11.20 - 12.00
Nytt och gammalt när det gäller
 ANA-mönster
 Riktlinjer
Expertgruppen
12.00 - 13.00
Lunch och utställningsbesök
Moderator
Expertgruppen
Charlotte Dahle
13.00 - 13.30
Monitorering av immunmodulerande behandlingar,
med flödescytometrisk teknik
Maria Hjorth
13.40 - 14.30
Komplementanalyser i praktik och teori
Lillemor Skattum
14.30 - 14.40
Bensträckare
14.40 - 15.00
Rapport från EASI
15.00 - 15.15
Avslutning
Catharina Ericsson
2016-01-13
Sid 3(3)
Expertgruppen för klinisk immunologi
Olof Hultgren
Ordförande i expertgruppen
Laboratoriemedicinska länskliniken,
Universitetssjukhuset Örebro
Karin Backteman
Klinisk immunolog och transfusionsmedicin
Universitetssjukhuset, Linköping
Charlotte Dahle
Ordförande i expertgruppen
Klinisk immunolog och transfusionsmedicin,
Universitetssjukhuset, Linköping
Kerstin Elvin
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Mandana Shikhagaie Vuic
Klinisk mikrobiologi, immunologi/serologi, Länssjukhuset Västerås
Inbjudna föreläsare
Lars Browaldh
Sektionen för barngastroenterologi
Sachska Barnsjukhuset Södersjukhuset
Annica Nordin
Reumatologen Karolinska Universitetssjukhuset
Raymond Press
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Clas Malmeström
Neurologiska kliniken och Klinisk immunologi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
Maria Hjorth
Klinisk immunolog och transfusionsmedicin
Universitetssjukhuset, Linköping
Lillemor Skattum
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund
Catharina Ericsson
Klinisk Immunologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
2016-01-13
Download