Funktionell anatomi - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Funktionell anatomi
Axel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
1 Mars 2016
Ingrid Hultenheim Klintberg
Funktionsnedsättning i axeln
Till följd av trauma?
Till följd av smärta i axeln?
Vad ska fysioterapin syfta till??
2
Komplext –
men också stor reservkapacitet
Svaghet /nedsatt uthållighet
i skapulas stabilisatorer och
rotatorer
Svaghet /nedsatt
uthållighet i
rotatorkuffen
Smärta
Försämrad
hållning
Smärta
Smärta i
axeln
Smärta
Smärta
Nedsatt rörlighet i
axelleden
”Stram” pectoralis
minor
”Stram bakre
kapsel/RC”
Skapulas plan 30° framför frontalplanet.
Skuldrans funktionella plan
Optimal spänning inom
Rotatorkuffen.
Ledkapsel inte uppstramad
Minskar risken för att
strukturer kommer i kläm.
Tidigt efter skada/operation
instruera övningar och
behandla med humerus i
skapulas plan!
Passiva stabilisatorer:
1. Labrum glenoidale
2. Ledkapsel
3. Intra-artikulärt vakuum
4. Ledvätska
5. Fossa glenoidale
riktad uppåt
OBS! Dessa strukturers syfte är
inte att själva hålla caput humeri på
plats.
De är konstruerade för att axeln ska
ge handen optimal räckvidd!!
God funktion i axeln är främst beroende
av musklers funktion!
7
Muskelkontraktion / muskelarbete
 Isometrisk = samma längd, ingen förändring
 Dynamisk (koncentrisk & excentrisk) = längden ändras
Musklers funktionella roller
 Agonist: muskel utför en önskad rörelse genom att
kontrahera sig concentsiskt eller excentriskt såsom ”prime
mover” eller ”assistant mover”
 Antagonist: muskel som måste släppa efter, för att tillåta att
den önskade rörelsen kan ske.
 Stabilisator: muskel som stöttar en kroppsdel, erbjuder en
stabil bas varifrån andra muskler tar spjärn för att skapa en
rörelse
 Synergist: muskel som neutraliserar och därmed hindrar att
en icke önskad rörelse sker då agonist(er) eller stabilisator(er)
arbetar
Hierarki i träningsupplägg:
1. Concious control
2. Advanced control
3. Strength training
Återställa automatiken i det motoriska
aktiveringsmönstret i cortex!
Ann Cools, RPT, PhD; University of Gent, 2010
??
Svaghet /nedsatt uthållighet
i skapulas stabilisatorer och
rotatorer
Svaghet /nedsatt
uthållighet i
rotatorkuffen
Smärta
Försämrad
hållning
Smärta
Smärta i
axeln
Smärta
Smärta
Nedsatt rörlighet i
axelleden
”Stram” pectoralis
minor
”Stram bakre
kapsel/RC”
Nedsatt funktion i rotatorkuffen
Rotatorkuffen:
 Samla ihop ledkapseln (”ta upp slacken”)
 Centrera caput i fossa glenoidale.
 Hindra caput att glida uppåt/framåt då vi
lyfter armen.
Deltoideus!! … Pect maj, Lat dorsi ….
Musklerna växlar kontinuerligt
mellan de olika formerna
av muskelarbete.
Mjuk smidig koordination
Strategiska muskler: utåtrotatorerna!!, bakre kuffen
Nedre delarna mer sällan skadade / patologi
Också strategiska: inåtrotatorn, främre kuffen
nedre delarna
Utnyttja strukturer som kan
kompensera för icke reparabla
supraspinatus
biceps longum
övre infraspinatus
övre subscapularis
nedre infraspinatus
nedre subscapularis
teres minor
Initieras abduktion av supraspinatus?
Nej!
Alla muskler till vänster, aktiveras och
börjar kontraheras innan armen
börjar röra sig!
Skulderbladet = Skuldrans ankare
De muskler som utgår från skulderbladet och
fäster på humerus måste ha en stabil
utgångspunkt att ta spjärn från.
Välkoordinerade rörelser av skapula optimerar
positionen av fossa gleniodale i förhållande
till handen.
God funktion avlastar rotatorkuffen
Nedsatt funktion i skapulas uppåt rotatorer:
Serratus anterior och Trapezius inferior
Kamkar et al.1993
Kibler 1998
Cools et al. 2003
Nedsatt funktion i skapulas stabilisatorer:
Serratus anterior, övre del och Trapezius medius
Kamkar et al.1993
Kibler 1998
Cools et al. 2003
Nedsatt funktion i skapulas bakåttippare:
Trapezius inferior
Stram pectoralis minor
Dålig hållning
Stänger subakromiella rummet – framåttippning
Burkhart et al. 2003
Skulderbladets stabilisatorerer
Serratus anterior, övre del , Trapezius medius
& Rhomboideer
även nedåtroterare!
Lg bicepssenan, ”intra artikulär”
– öm om problem i leden
”Stram bakre kapsel”
Fibrotiserad??
Stram pga bakre kuffen är spänd?
Caput humeri pressas upp mot akromion vid
rörelser i högre delarna av rörelsebanan
Mäta rörlighet i inåtrotation i 90° abduktion
Nedsatt inåtrotation = ”stram bakre kapsel”
Stram bakre kapsel
Jmf för trång kavaj, skjorta
Skuldrans motorer
Deltoideus
Latissimus dorsi
Pectoralis major
Latissimus Dorsi
viktig skuldersänkare
Deltoideus även
stabiliserande funktion
> 45º abduktion
Skapulas stabilisatorer
Rotatorcuffen
Skapulas stabilisatorer och Rotatorkuffen ska reagera på, aktiveras, med
en kraft som räddar leden / håller ledens ben inom en säker zon när
motorerna drar igång.
Detta system måste tränas tillsammans!!
Hela Rot Kuff:
Subscapularis
supraspinatus
Infraspinatus
Teres minor
Bakre Rot Kuff:
Infraspinatus
Supraspinatus
Teres minor
Caput humeri
Extensorer:
Lat dorsi
Teres major
Post deltoid
Abduktion:
Deltoideus
Förprogrammerat
aktiveringsmönster i cortex.
Smärta – inhibering
Flexorer:
Pect maj
Delt ant
Främre Rot Kuff:
Subscapularis
Syfte med fysioterapi efter kirurgi:
1. optimal balans mellan avlastning /
belastning, stimulera läkning av primärt
skadad vävnad / kirurgi
2. återställa automatiken i
motoriska aktiveringsmönster
i Cortex!
30
Våra händer och ögon identifierar
Våra händer och ögon verifierar
32
Download