tänder - en del av kroppen - Socialdemokraterna i Uddevalla

advertisement
TÄNDER - EN DEL AV KROPPEN
Den generella svenska välfärden bygger på principen att alla betalar efter bärkraft och alla får efter
behov. Under årtionden har socialdemokratin sökt utjämna de sociala och ekonomiska skillnaderna i
samhället. Svensk hälso- och sjukvård håller i många stycken världsklass. Det finns dock alltjämt delar
av den mänskliga kroppen som inte ingår i den allmänna hälso- och sjukvården. Dit hör tänderna.
Olika regeringar under olika tidsperioder har genomfört olika reformer inom tandvården. Den så
kallade ”frisktandvårdsreformen” är visserligen väl etablerad och nyttjat av relativt stora grupper
men samtidigt utelämnar den de som mest behöver tandvårdsinsatser. Vi kan inte fortsätta låta
tänderna förbli en klass och ekonomisk fråga. Illa skötta tänder medför andra problem som innebär
ökade kostnader för sjukvården med åtföljande bortfall av produktion.
Snart införs successivt fri tandvård för ungdomar upp till 23 år. Det är en viktig reform. Men vi ska gå
vidare. Tiden är mogen för att samla tandvårdspolitiken kring en gemensam tandvårdsförsäkring som
i likhet med övrig hälso- och sjukvård utgår ifrån behovet och inte tjockleken på plånboken. Därför
har vi skrivit en motion till Socialdemokraternas partikongress för att ge ett uppdrag om införande
av allmän tandvårdsförsäkring som en del av hälso- och sjukvårdsförsäkringen.
Louise Åsenfors
Anna-Lena Heydar
Socialdemokrater i Uddevalla
Download