Vad menas med MIH?

advertisement
Upprättad av:
Giltighetstid
Fastställd av
Version nr
Dokumenttyp
Specialistkliniken för Pedodonti, Umeå
20130101-20140630
Styrgruppen
2
Riktlinjer
Vad menas med MIH?
MIH är benämningen på en emaljstörning som drabbar 6-årstanden, alltså den första
permanenta kindtanden, och ibland även framtänderna. Störningen visar sig som vitbruna
fläckar på tänderna och kan variera i svårhetsgrad.
Ökad kariesförekomst
MIH förekommer hos mellan 10 och 20 procent av alla barn. Det vanligaste problemet för
dem som drabbas är en ökad känslighet i tänderna. Man får också lättare hål i tänderna. Är
emaljstörningen omfattande finns även en risk att tänderna går sönder.
Kliniska symtom
o
o
o
o
Mycket känsliga tänder. (Hypersensibla tänder)
Svårt att tugga
Svårt att borsta tänderna
En snabb kariesutveckling
Många patienter upplever att MIH-tänder, särskilt kindtänderna, är hypersensibla och svåra att
bedöva ordentligt. En förklaring kan vara att den porösa tandemaljen för med sig bakterier
ända in till tandnerven, med en form av kronisk smärta som följd.
Behandling
Behandlingen av MIH varierar från fluorlackning till att tanden måste tas bort. Behandlingen
kan indelas i tre faser
Inledande behandling
• avhjälpa smärta
• skydda svag emalj och tillföra fluor
Observationsfasen
Vid 8-10 års ålder planläggs en mer permanent lösning, gärna i samråd med
tandregleringsspecialist.
Slutgiltig behandling
Förstahandsvalet är att göra en plastfyllning. Vid mer omfattande förlust av tandsubstans kan
kronterapi bli aktuell. Vid omfattande emaljstörningar bör man överväga att ta bort tanden.
Det skall göras vid lämplig tidpunkt, då 7:an (den andra permanenta kindtanden) kan inta den
extraherade 6:ans plats. Extraktionerna behöver inte göras symmetriska.
Download