Den vantade mamman och pappan.indd

advertisement
1.
RÅD OM TANDVÅRD
Den väntande
mamman och pappan
● Tandborstning med fluortandkräm
● Andvänd xylitoltuggummi
två gånger per dag
● Se till att hela familjens tänder
är i gott skick
● Karies smittar
eller -pastiller
● Ät mångsidigt och drick mycket
Lyckan ligger i vardagen.
Den vantade mamman och pappan.indd 1
19.11.2014 8.08
Anlagen till mjölktänder börjar bildas
under 4–5:e graviditetsveckan. Strax
därefter börjar också de permanenta
tänderna utvecklas.
Dåliga tänder går inte i arv, men matvanorna och sätten att rengöra tänderna
överförs från föräldrar och syskon till den
nya babyn. Om föräldrarna eller syskonen
har hål i tänderna är också babyns tänder
i fara.
Föräldrarnas tänder i gott skick
Hela familjen bör besöka tandläkare för
att få behövlig vård i god tid innan barnet
föds. Den väntande mamman kan tryggt
gå hos sin tandläkare under graviditeten.
Det är viktigt med effektivare tandvård under graviditeten. Salivens sammansättning förändras då och gör mamman mottaglig för tandsjukdomar. Under
graviditeten rekommenderas noggrann
tandborstning med vanlig fluortandkräm
morgon och kväll. Bruk av xylitoltuggummi
eller -pastiller gör att bakteriebeläggningen på tänderna, ”placket”, lossnar lättare.
törstsläckaren. Under graviditeten bör
man dricka mycket.
Karies smittar
Största delen av föräldrarna har rikligt
med s.k. kariesbakterier, dvs. mutansstreptokocker. Då barnets tänder vid cirka
ett halvt års ålder börjar komma fram
kan smittan överföras till babyns mun.
Bakterierna smittar med mammans, pappans eller vårdarens saliv, till exempel via
bestick, napp eller nappflaska. Sånt som
barnet ska ha i munnen ska man därför
aldrig sätta i sin egen mun. Genom att regelbundet tugga xylitoltuggummi (2 dynor
5 minuter i taget, 3–5 gånger om dagen)
kan föräldrarna minska överföringen av
mutansstreptokocker och avsevärt främja
barnets tandhälsa.
Amning, bruk av nappflaska
och napp
Att mamman äter mångsidig mat är viktigt
också för barnets tänder, som håller på att
utvecklas. Följer man rådgivningens anvisningar om mat och vitaminer försäkrar
man sig om en sund tandutveckling hos
barnet. Redan under graviditeten borde
hela familjen vänja sig vid en regelbunden
måltidsrytm. Det är ohälsosamt att ständigt småäta.
För hela familjen är vatten den bästa
Bröstmjölkens sammansättning gör den
till den bästa födan för babyn. Den skyddar den nyfödda mot sjukdomar. Amning
gör också att bettet utvecklas på rätt sätt.
Största delen av den positiva effekten på
tändernas och bettets utveckling uppnår
man inom ett halvår.
Alla barn behöver inte napp. Om
barnet använder napp ska den rengöras
med vatten och inte doppas i någonting
sött. Sockrad dryck eller juice ur nappflaska kan snabbt orsaka hål i tänderna.
Barnets sugbehov avtar av sig självt då
de nedre framtänderna spricker fram,
ungefär vid ett halvt års ålder. Då är det
lättast att avstå från napp och nappflaska.
Sakkunniga: Eva Söderling, doc., Kaisu Pienihäkkinen,
doc., Sára Karjalainen, doc., Minna Kinnarinen, specialtandläkare
Beställningar: Mannerheims Barnskyddsförbund,
www.mll.fi, telefon 075 324 5480
Ordernummer: 30143
Ät mångsidigt, drick mycket
Foto: Antero Aaltonen Layout: Riitta Lestinen
Ge barnet friska tänder
Wellprint Oy 11.2014, 1.000 (4.500)
Den vantade mamman och pappan.indd 2
19.11.2014 8.08
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards