Instruktioner för dagskasseuppräkning

advertisement
Instruktioner för
dagskasseuppräkning
Så här enkelt gör du i ordning dagskassan.
Spara gärna dessa instruktioner!
Så här gör du i ordning dagskassan
Viktigt att tänka på
Dagskassan läggs i säkerhetspåsen som endast får innehålla
sedlar, checkar och en mindre summa mynt (max 10 mynt
per påse). Kontrollera vad du får lämna in enligt ditt avtal.
Vi vill arbeta så effektivt som möjligt och du underlättar för oss
om du följer dessa anvisningar:
• Vik ut alla sedlar.
• Sortera dem efter valör.
Eftersom vi använder maskiner för att räkna sedlarna ska du:
• Inte lägga sedlar i grupper med en vikt sedel runt om.
• Inte använda gem, häftklamrar eller gummisnoddar.
• Vända alla sedlar åt samma håll.
Vid avvikelser äger Loomis rätt att uttaga särskild avgift.
Kund- och påsnummer
Ditt kundnummer och påsens nummer är nyckeln till all kommunikation med oss. På insättningsspecifikationen är ditt
åttasiffriga kundnummer förtryckt. Det är detta nummer som
identifierar dig som kund hos oss. Om du har frågor angående innehållet i en specifik påse är det påsnumret du ska
ange. Detta nummer är unikt för dig. Du finner båda dessa
nummer på dina insättningskvitton.
Insättningsspecifikationen med förtryckta streckkoder
och påsar beställer du från oss. Vid beställning ser vi
helst att du beställer via vår hemsida www.loomis.se.
Inloggningsuppgifter får du från vårt Servicecenter.
Utländsk valuta
Sedlar i utländsk valuta (OBS! ej mynt) ska läggas i en egen
påse och innehålla en egen separat specifikation.
Eftersom valutakurser ändras behöver du inte räkna med
motsvarande belopp i svenska kronor på specifikationen,
utan skriv det utländska beloppet i varje valuta, var för sig.
Vi tar inte emot resecheckar och checkar med utländskt belopp.
Loomis äger rätt att uttaga särskild avgift för uppräkning av
utländsk valuta.
Och så här fyller du i specifikationen
En specifikation måste fyllas i för varje påse som du lämnar in. Om flera påsar lämnas in måste
varje påse innehålla en specifikation. Tänk på att specifikationen måste vara läsbar från utsidan
genom påsen.
• Skriv numret på påsen som dagskassan läggs i. Varje påse har ett unikt nummer som
kan spåras. Detta nummer återfinns även på remsan som du sparar vid förslutning.
• Ange antal och summa av varje valör. Ange antal checkar och summan av dessa.
Ange myntsumman.
• Summera och skriv totalsumman. Glöm inte telefonnummer och underskrift.
• Vid differenser mellan faktiskt uppräknat belopp och vad som angivits på insättningsspecifikationen äger Loomis rätt att uttaga särskild avgift.
• Stoppa originalet i påsen så att det går att läsa all text från utsidan av påsen.
Specifikationen får inte vikas eller vändas åt fel håll.
• Förslut påsen genom att dra bort skyddstejpen från klisterflikens insida och tryck fast fliken
längs hela öppningen.
• För din egen kontroll, spara kopian av specifikationen samt kontrollremsan som rivits bort vid
förslutningen.
• För att specificera utländsk valuta (i en egen påse)
används avsedd plats på specifikationen.
Vad händer på uppräkningscentralen?
Vanligtvis räknas kassan upp på uppräkningscentralen senast två bankdagar efter att du lämnat depositionen och beloppet sätts då in på ditt konto. Beroende på när serviceboxen töms kan denna tid variera
något. Observera också att det kan dröja en bankdag innan insättningen syns på ditt kontoutdrag.
Om våra uppräknare konstaterar en differens i dagskassan kontrollräknas alltid kassan av ytterligare
en person och insättningsbeloppet korrigeras. Eventuella differenser informeras på kvitto på insättning.
Korrigering sker genom att det felaktiga beloppet tas ut och det rätta beloppet sätts in på kontot.
Efter uppräkning får du ett kvitto på insatt belopp. Kvittot sänds via e-post eller fax dagligen.
Se gärna till att dina uppgifter i vårt kundregister är uppdaterade med rätt kontaktperson, e-post, telefonoch faxnummer.
Loomis Sverige AB
Box 902
170 09 Solna
www.loomis.se • www.tryggdeponering.nu
Download