Arbetsblad – Parasiter

advertisement
Arbetsblad – Parasiter
Para ihop rätt parasit med rätt egenskap
1. Stora Blodmasken
A. Relativt vanlig i Sverige. Kan orsaka vissa typer
av hudreaktioner och gallor i senskidor.
2. Små blodmaskar
B. En av de få maskar som kan överföras mellan
hästar, nötkreatur och får. Risk för ökning föreligger.
3. Spolmask
C. Hästens vanligaste parasiter. Finns hos praktiskt
taget alla hästar som vistas på bete.
4. Lungmask
D. Tjock mask. Upp till 50 cm lång. Angriper ofta
unga föl. Larverna kan påverka lungorna.
5. Springmask
E. Denna parasit är egentligen en åsneparasit.
Förekommer i luftvägarna och orsakar ofta kraftig
lunginflammation och mycket kraftig hosta.
Förekommer normalt inte i Sverige.
6. Magmask
F. Hästens farligaste parasit pga den skada de
vandrande larverna orsakar i de blodkärl som
svarar för blodförsörjningen till hästens tarm.
Orsakar kolik och tarminfektioner.
7. Lilla Magmasken
G. Hör till kategorin Trematoder. Maskarna är stora,
vita och platta. Fler studier behövs för att
klarlägga betydelsen för en angripen häst.
8. Fölmask
H. Orsakar diarré hos unga föl. Masken är liten och
håraktig och knappt 1 cm lång.
9. Nackbandmask
I. Den här parasiten är inte en mask utan en fluglarv.
Kraftiga infektioner kan göra att hästen får svårt att
äta. Det är den vanligaste parasiten i magsäcken.
10. Bandmask
J. Ej vanlig förekommande i Sverige. Masken
orsakar intensiv klåda runt ändtarmsöppningen.
11. Styngflugelarver
K. Kan orsaka inflammationstillstånd men förknippas
vanligtvis med sk. Sommarsår i Sverige.
Förekommer i magsäckens vägg eller öppna sår
överallt på hästen.
FACIT
Parasiters egenskaper
1. Stora blodmasken - F
2. Små blodmaskar – C
3. Spolmask - D
4. Lungmask - E
5. Springmask – J
6. Magmask – K
7. Lilla magmasken - B
8. Fölmask – H
9. Nackbandmask – A
10. Bandmask - G
11. Styngflugelarver - I
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards