Vi fotsätter arbetet med att främja trygghet och arbetsro De första 5

advertisement
2015-08-18
Ledningen informerar
Välkomna till läsåret 15/16
Roligt att få hälsa er välkomna till ett nytt läsår på Friskolan Hästens. Hoppas ni alla haft en
skön sommar med bad, sol och upplevelser. Vi har också haft en härlig ledighet och ser nu
fram emot att återigen få träffa alla elever och föräldrar. Då alla (nästan) medarbetare började
läsåret med en konferensresa med gediget program (bl.a. Förmågor, Plan mot diskriminering
och kränkande behandling och Seek of the week) känner vi oss extra laddade och ser fram
mot att starta ett roligt och lärorikt läsår tillsammans med er.
Hästens medarbetare och lokaler
Vi hälsar en ny medarbetare välkommen till Hästens; Maria Isacson Löb som är lärare och
kommer arbeta främst i vår förskoleklass. Några medarbetare är åter på plats efter studier och
föräldraledigheter. Dessa är Henke Hagren, Alexandra Roupé (4d/v) och Maja Höglund.(
1d/v)
Som vi tidigare meddelat så har vi lämnat Gröna Huset och fått kontrakt på Familjebostäders
lokal på Dejegatan 9. (mittemot kortsidan av fotbollsplanen)
Så här ser lokal-och personalorganisationen ut ht-15:
FK Maria Isacson Löb, Olivia Kolo, Tomas Björk
Åk 1 Johanna Clarin, Ann-Katrin Mood, Lotta Andersson
*Längan A Åk 3 Carro Fondberg, Ove Mannert, Angelica Ihrestam, Maja Höglund
*Längan B Åk 2 Johan Fröman, Karolina Gustavsson, Tobe Nylén, Jenny Pettersson
*Längan C Åk 4-5 Cicci Jonsson, Alexandra Roupé, Lena Signer, Birgitta Mastvik
I Längan finns även bibliotek, elevhälsa samt kök.
Vaktmästare, kök Tommie Tagenius, Sören Abrahamsson.
Fritidsledare: Henke Hagren
*Deje
*Sunne
*Hörnan
Ateljé, Personaladm.
Matsal, fritidslokal
Elevhälsa
Nytt för i år är att vi anlitar företaget PR Vård som ska ansvara för skolans elevhälsovård,
alltså skolsköterska och skolläkare. De har samma uppdrag som vår tidigare elevhälsa och
arbetar efter de riktlinjer som gäller för skolors elevhälsa.
Vi kommer även ha två speciallärare på skolan 1d/v för att stödja de elever som behöver
extra stöd i svenska och matte. Lärarna heter Monika och Karin.
Vi utökar även skolans kuratorstjänst med inriktning handledning till personal men även vid
behov, kurativa samtal för elever. Återkommer mer om detta inom kort.
Vi fotsätter arbetet med att främja trygghet och arbetsro
De första 5 skoldagarna ägnas åt skolans värdegrund då hela skolan arbetar efter ett
gemensamt tema som handlar om kompisskap, likabehandling mm. Alla kommer arbeta med
värdegrundsfrågor i klassen och i olika tvärgrupper. Temat avslutas med en äventyrsdag för
hela skolan ute vid Farstanäset: -) Skolans värdegrund är ju en del av skolans uppdrag så
självklart finns det arbetet med varje dag under skolåret.
Vi fortsätter med ”egen läsning” mån-tors mellan kl 08.00-08.15. Det innebär att eleverna går
in i sitt klassrum kl. 08.00 och läser i lugn och ro. De som kommer till skolan under
läskvarten anmäler sig till löparen och smyger sedan in och ansluter i läsningen.
På fredagar har vi flexibel skolstart vilket innebär att ibland ska eleven komma på
studieverkstan kl 08.15 och ibland har eleven sovmorgon fram till kl 09.00. Det är elevens
mentor som avgör hur timmen ska förläggas.
Vi kommer ytterligare utöka samarbetet mellan klasserna både under skol-och fritidstid, allt
för att barnen ska lära känna varandra bättre, bl. a kommer alla klasser ha idrott i
ålderblandade grupper, FK-1, åk 2-3 och åk 4-5.
Vi medarbetare på skolan har gemensamt arbetat fram ett dokument med ”Förväntningar” för
att ge en bild av vilka förväntningar ni kan ha på Hästens personal och vilka förväntningar vi
har på er föräldrar och på eleverna. Vi bifogar dokumentet och vill att ni läser det tillsammans
med era barn
Dags för skolfotografering.
Den 21/8 kommer Svenskt Skolfoto till oss på Friskolan & fritidshemmet Hästens för att
fotografera eleverna. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om
när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. Ytterligare information
kommer också att skickas hem till varje familj.
Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild, skolkatalog och skolans arkivmaterial.
Kalendarim ht-15
19/8
Skolstart i respektive klassrum kl 08.15
23/10
Studiedag (skola och fritids stängt)
v 44
Höstlov
18/12
Terminens sista skoldag
Ny avgift på fritidshem och fritidsklubb
Fr.o.m. 1 augusti är det ny avgift. Högsta avgift höjs till 858:- för fritids och för fritidsklubb
till 644:- per månad. Ingen syskonrabatt gäller för fritidsklubb.
Vänliga och glada hälsningar
Margaretha Haag
Per Wiman
[email protected]
[email protected]
Download