Intressant föreläsning på Blå Stjärnan i Göteborg

- Intressant föreläsning på Blå Stjärnan i Göteborg
Text & foto: Pauline Englund
Det kom en inbjudan via Agria till The Maine
Club om en föreläsning på Blå Stjärnan i Göteborg den 20 februari i år. Föreläsningen skulle
handla om kattsjukdomar – närmare bestämt
diabetes hos katt (diabetes mellitus) och
hjärtsjukdomar hos katter. Den här artikeln
kommer att fokusera helt på diabetesdelen av
föreläsningen av den enkla anledningen att
föreläsningen om hjärtsjukdomar var för vetenskaplig för att jag ska kunna återge något
vettigt av den.
Inbjudan lät ju superspännande och jag bestämde
mig raskt för att fara även om ingen av kattvännerna
hade möjlighet att följa med. Jag gillar Göteborg
väldigt mycket men ogillar starkt att köra där. Men
efter den sedvanliga hjärtklappningen och svettningarna som börjar vid Landvetter, byte av gps, en
oplanerad runda i ett parkeringshus, en liten tur i
city den ENDA gång jag verkligen ville till Hisingen
var jag framme vid Blå Stjärnan bara 10 minuter
senare än planerat… Det visade sig att Four Friends
hade en liten extra foderföreläsning så jag missade
inget av det jag hade kört från Jönköping för.
Föreläsningen hölls av leg veterinär Heidi Nilsen.
Hon är specialist på hundars och katters sjukdomar.
Vid tiden för föreläsningen var hon höggravid och
inledde med att säga att hon redan gått hem för
jobbet, men trodde att bebisen inte var på väg just
den kvällen. Hon sa också att hon kände sig helt
trygg med oss i rummet, här var ju så många erfarna uppfödare :-)
Vad är diabetes mellitus?
Diabetes hos katt kännetecknas av förhöjda blodglukosnivåer. Ett annat ord för blodglukos är blodsocker.
Hur vanligt är det med diabetes hos katt och
vilka är riskfaktorerna?
Diabetes är en vanlig sjukdom hos katter, ca 0,5-2
% av alla katter drabbas. Medelåldern för insjuknande hos katter är ca 12 år. Risken för att få diabetes
ökar om katten:
 är innekatt
 är en kastrerad hankatt, särskilt om den är överviktig
 är gammal
 är burma
 har en låg fysisk aktivitet
 ökar i vikt
 får en kortisonbehandling
Hos hundar har man kunnat se att det finns stora
rasspecifika variationer i risken för att hunden ska
drabbas av diabetes. Den studien är baserad på uppgifter från försäkringsbolaget Agria. Tyvärr finns det
ingen liknande studie för katter, delvis beroende på
att hundägare är bättre på att försäkra sina djur än
kattägare så det finns ett bättre underlag. Det man
däremot känner till är att burmor är överrepresenterade bland katter som drabbas av diabetes. Tyvärr
är orsaken till det ännu okänd.
Vad händer när katten äter?
När katten äter stiger nivåerna av glukos (socker)
och andra näringsämnen i blodet. När blodsockret
nått en viss nivå (> 6 mmol/l) frisätts insulin från
bukspottskörteln. Insulinet gör så att glukoset kan
komma in i cellerna från blodet. Då sjunker nivån av
socker (glukos) i blodet.
Vad händer när katten har diabetes mellitus?
Det här är en blodsockermätare för människor. Funkar
lika bra på katter enligt Heidis föreläsning. Man sticker i
kattens trampdynor.
Om katten har för lite insulin i kroppen så kan sockret inte komma in i cellerna då det är insulinet som
”öppnar” cellerna och släpper in sockret från blodet.
Med för lite insluin stannar glukosen kvar i blodet
vilket ger de förhöjda blodglukosnivåerna. Utan
sockret kan katten inte tillgodogöra sig näring.
Olika typer av diabetes
Diabetes är som cancer, det finns många typer av
sjukdomen under samma ”paraplynamn”. I vissa fall
kan bukspottskörteln inte producera insulin, det kallas för insulinbrist. I andra fall finns det insulin men
det funkar inte av olika anledningar, det kallas för
insulinresistans. Hos katt är det vanligast med insuinresistans, den typen av diabetes är lik typ 2diabetes hos människor.
Vad är symptomen på diabetes?
 ökad törst – katten kissar mycket och blir därför
törstig hela tiden
 ökad urminmängd – höga glukosnivåer i blodet är
vätskedrivande
 viktförlust – kroppen bryter ned fett och proteiner
för att bilda glukos
 ökad aptit – cellerna svälter eftersom de inte kan
tillgodogöra sig det socker som finns i blodet
Ungefär så här ser en insulinpenna ut.
behandlingsplanen med ägaren till katten, denne
måste vara motiverad för en livslång behandling och
en ändring av kattens livsstil så att de faktorer som
bidragit till diabetesen minskar.
 nervskador – ofta drabbas musklerna i bakbenen.
Insulin till katt ska ges 2 gånger om dagen. I Sverige
Katten går annorlunda, ibland på hasorna, hopär det vanligast med Lantus eller Canisulin.
par sämre etc.
Hos hundar påverkas njurarna samt hjärt- och kärl- Katten måste motionera mer, vilket kan vara en utsystemet. Det är ännu inte bevisat om det även gäll- maning för de av oss som äger mer bekväma individer.
er katter.
Ett antal tester har gjorts och det har visat sig att
katter som har diabetes ska ha en diet bestående av
Symptombilden diskuteras med kattägaren, veterinä- högproteinkost, det beror på att mer kolhydratrik
ren kan också mäta blodglukos och glukos i urinen
kost gör att blodsockret höjs mer efter måltiden. Det
hos en fastande katt. Lite lurigt med katter är att
finns ett undantag för detta och det är om katten
både blodsocker och socker i urinen kan öka vid
har njurproblem, då ska katten äta foder anpassat
stress och många katter blir stressade av ett besök
för detta. Om katten är normalviktig så kan den få fri
hos veterinären. Men det går också att mäta
tillgång till foder, men annars är det flera små mål
”långtidssocker”, dvs glukosnivåerna de senaste 1-3 och viktkontroll som gäller.
veckorna.
Med en engagerad ägare är prognoserna goda, ca
Hur går behandlingen till?
30 – 70 % av katterna kan bli så bra att symptomen
försvinner och blodsockret blir normalt. Heidi berätAlla katter får en individuell handlingsplan. Den betade att siffran kan vara så hög som 70 % för de
står i huvudsak av tre delar.
katter vars ägare går ”all in” när det gäller diabetes.
 insulin
Sammanfattningsvis så var detta en kanonföreläs att ta bort orsakerna till insulinresistensen
ning! Tack så mycket Heidi, Agria och Blå Stjärnan :) Eftersom jag har diabetes typ 2 själv hade jag lite
 diet
förkunskaper men jag måste säga att jag aldrig har
Målet är förstås att katten ska kunna få ett bra liv,
fått en så bra genomgång av diabetes för egen del
där den dricker och äter bra och kan hålla vikten
tidigare :-)
med ett blodsocker på en acceptabel nivå (ca 5-15
mmol/l). På Blå Stjärnan diskuterar de alltid igenom
Hur ställer man diagnosen?
Lite info om Blå Stjärnan
Blå Stjärnan är Sveriges enda större djursjukhus som inte är vinstdrivande. Det ägs av Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan sedan 1963, men har funnits sedan 1933 då det hette Blå Stjärnans Sjukstall. 1967 flyttade djursjukhuset ut till Ringön.
Blå Stjärnan är ett regiondjursjukhus och har öppet dygnet runt året om.