Bakterie kan ligga bakom tjocktarmscancer

Bakterie kan ligga bakom tjocktarmscancer
Två separata studier pekar på samma sak – att en bakterietyp kan ligga bakom
tjocktarmscancer. Fynden kan leda till att det i framtiden kan utvecklas ett vaccin mot
tjocktarmscancer.
Publicerad: 2011-10-18 LäkemedelsVärlden
Text: Amina Manzoor
DUBBLA FYND I den första studien undersökte forskarna RNA från elva patienter med
tjocktarmscancer. Man upptäckte då att cancercellerna hade 79 gånger så många fusobakterier
som de friska cellerna. Forskarna utvidgade studien och fann att det i genomsnitt fanns 415
gånger så många fusobakterier på cancercellerna som de friska, skriver New York Times.
Den andra studien tittade på DNA hos nio patienter. Forskarna hittade fusobakteriers DNAsekvenser främst i cancervävnaden. Därefter undersökte de celler från ytterligare 95 personer,
vilket liksom den första studien visade att det fanns många fusobakterier i cancercellerna.
Forskarna vet inte om fusobakterierna orsakar tjocktarmscancer, eller om de enbart trivs
mycket bra i cancercellerna. Men om bakterierna är orsaken, så är det möjligt att i framtiden
utveckla ett vaccin mot tjocktarmscancer, precis som det idag finns ett vaccin mot HPV.
Studierna har publicerats i tidskriften Genome Research.