Tjocktarmscancer - diagnostik, behandling och

advertisement
Tjocktarmscancer diagnostik, behandling och forskning
UMAS Cancerstiftelse inbjuder till en populärvetenskaplig afton
med forskare och läkare från Malmö Cancer Center vid Lunds
universitet och UMAS.
Onsdagen den 6 maj 2009, 18.00 – 20.30
Aulan, CRC (Ingång 72), Universitetssjukhuset MAS
Program
• Vad är tjocktarmscancer och vem får det?
• Modern bilddiagnostik – röntgen och magneter.
• Koloskopi – en resa genom tjocktarmen.
Paus med kaffe
• Vad är en cancercell?
• Från molekyl till människa – strävan mot skräddarsydd
behandling.
• Inflammationsorsakad tjocktarmscancer.
• Tjocktarmscancer – visst går det att bota!
• Frågestund
Välkomna!
Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse
för bekämpande av cancer
(UMAS Cancerstiftelse)
www.mascancerstiftelse.se
www.med.lu.se/plain/malmoe_cancer_center
plusgiro 63 41 48 - 1
Download