Meridian VATconsultancy erbjuder momsrådgivning som hjälper ditt

advertisement
Meridian VATconsultancy erbjuder momsrådgivning som hjälper
ditt företag att hantera internationella momsfrågor på ett
framgångsrikt och smidigt sätt.
Praktiska moms lösningar för internationella affärer.
Meridian VATconsultancy erbjuder momsrådgivning som hjälper ditt företag att hantera internationella momsfrågor på ett framgångsrikt
och smidigt sätt. Vi har en stor avdelning bestående av högst erfarna konsulter som proaktivt sparar våra kunder miljoner varje år.
Det utmärkande dragen för
Meridian's momskonsulter är:
Huvudfördelar:
•
•
•
•
•
•
Omedelbara kostnadsbesparingar och annuitetskvot
Praktiskt tillvägagångssätt för maximala
momsbesparingar
Risker och fallgropar förknippade med
avdragsberättigad moms påvisas. Råd om bästa praxis
Risk management i samband med avdragsberättigad
moms
Rådgivare som arbetar för att ditt företag ska uppnå
toppresultat
Hindras inte av revisionsbyråernas strävan efter
oberoende
Vår momsrådgivningstjänst grundar sig på fem unika principer:
•
Internationellt fokus- Till skillnad från många andra
rådgivningsbyråer är vi inte någon samling av individuella
nationella experter på individuella nationella förfaranden.
Gränsöverskridande momsfrågor utgör vår främsta
kompetens och samtliga rådgivare är internationella
experter.
•
Flerspråkig personal- vi på Meridian har investerat i vår
personal för att kunna garantera att vi besitter de kunskaper
Moms för med sig några av de mest komplicerade skatteutmaningar
som krävs för att på ett lokalt plan samarbeta med
som multinationella företag ställs inför. Vi har kommit till insikt om att den
internationella kunder och momskontor.
kunskap som vi har skaffat oss under de 20-tal år vi har jobbat med moms
kan användas på ett förebyggande sätt för att lösa våra kunders problem
•
kunskaper är det mycket enklare för oss att öka
och för att hjälpa dem att hantera sina momsrisker.
produktiviteten, att ”korsbefrukta” olika konsulters idéer och
Vi kan erbjuda:
•
Centralisering av kunskap - genom att centralisera våra
att tillämpa tätare kvalitetskontroller. Vi tror dock inte att
Specifik rådgivning i komplicerade ärenden som har med
förhållningssättet ”one size fits all” går att tillämpa när det
momslagstiftningen att göra
•
Momsplanering för att minimera framtida kostnader
•
Momsgranskning
•
Hantering av momsgranskningar och momsutredningar
•
Överklaganden av skattebeslut och fordringar
•
Momsutbildning för de viktigaste medarbetarna
gäller momsförfaranden – vi har investerat stort i att
upprätthålla internationell expertis och språkkunskaper, så att
vi kan fokusera på varje enskilt lands momssystem.
•
Ett praktiskt förhållningssätt - vi strävar efter att ge råd
som erbjuder praktiska lösningar på våra kunders
problem.
•
Vår rådgivningstjänst är fullständigt integrerad i vår övriga
verksamhet - Vår rådgivningskapacitet kompletterar
smidigt våra andra tjänster och gör att vi kan erbjuda våra
kunder en helhetslösning. Eftersom våra andra tjänster är
nära besläktade med ditt företags kärnverksamhet kan våra
konsulter hjälpa dig på ett mer praktiskt inriktat och
fokuserat sätt.
För ytterligare information vänligen kontakta ditt lokala Meridian kontor eller ring +46 (8) 505 68 760
Arenavagen 41, 12 tr, 121 77 Stockholm-Globen, Sverige
T: +46 8 505 68 760 F: +46 8 505 68 799 E:[email protected]
W: www.meridianglobalservices.se
Download