vat services - Intrum Justitia

advertisement
VAT SERVICES
Intrum Justitia VAT Services – expertis inom moms sedan 1987
Intrum Justitia VAT Services erbjuder ett flertal momsrelaterade tjänster och
har specialkunnande inom internationell och inhemsk momskonsultering samt
momsåtervinning.
Våra momsspecialister bistår företag med rådgivning i momsfrågor,
sköter momsregistrering i flera olika länder samt erbjuder företagskunder
tilläggsutbildning inom momsrelaterade ämnen.
Konsultering i mervärdesskattefrågor
Återvinning av utländsk moms
Intrum Justitia erbjuder ert företag skräddarsydda alternativ såsom konsultering i
momsfrågor samt ger råd och expertstöd som gynnar just er verksamhet. Dessutom
hjälper våra momsspecialister er i olika myndighetsärenden så som exempelvis
förhandsavgöranden och återbäringsdeklarationer.
Låt oss hjälpa dig att hantera ditt företags momsåtervinning rätt.
Vi har den kunskap och de rutiner som krävs för momsåtervinning
från över 30 länder.
Intrum Justitias momsspecialister ger dagligen svar och lösningar på
frågor som berör både inhemsk och internationell mervärdesbeskattning.
Skräddarsydd tilläggsutbildning
Behöver ert företag en utförlig helhetsbild av momsredovisning och lagstiftning
när enskilda projekt skall genomföras eller i frågor som berör transaktioner av mer
löpande karaktär? Önskar ni utökad kompetens inom hur moms skall redovisas och
hanteras vid köp eller försäljning av varor eller tjänster?
Vare sig det gäller internationell eller inhemsk beskattning kan
Intrum Justitia erbjuda era anställda tilläggsutbildning som skräddarsys
precis enligt era specifika önskemål.
Tilläggsutbildning på finska eller engelska kan planeras och genomföras helt enligt
era företagsspecifika önskemål vad gäller innehåll och tidpunkt. Momskurserna kan
till sitt innehåll vara praktiskt lagda med konkreta exempel riktade till en önskad
målgrupp, exempelvis till dem som jobbar inom ekonomiförvaltning, till projektchefer
eller till inköpare.
Vi tar gärna hand om återvinningsprocessen i sin helhet, hela vägen från
utplockning av originalfakturor på plats hos er tills att återvunnet belopp finns på
ert bankkonto. Ni väljer själva vilken servicenivå som passar er bäst, ni kan själv
vara delaktiga i processen eller välja att låta oss sköta allt. Våra momsexperter
ger ert företag kvalificerad rådgivning och expertstöd i frågor som gäller olika
länders regler avseende avdragsrätt.
Momsregistrering och rådgivning
Visste du, att om ditt företag använder EU som sin hemmamarknad blir en
momsregistrering i ett annat EU-land ibland nödvändig? Om ditt företag har
ett affärsupplägg som medför skatteskyldighet i ett annat land är företaget skyldigt
att genomföra en momsregistrering och därmed också löpande momsredovisning.
Exempel på affärstransaktioner som kan leda till momsregistrering:
•
Varulager som läggs upp i ett annat land
•
Lokal omsättning, då företaget köper och säljer en vara i ett och samma land
•
Underentreprenader
•
Byggprojekt i ett annat land
•
Import från icke-EU länder
Intrum Justitias VAT Services bistår företag i frågor som rör momsregistrering.
Vi arbetar med att identifiera företags skyldighet att momsregistrera sig i ett annat
land, sköter löpande momsredovisning samt agerar som ert företags ombud i övriga
momsregistreringsärenden.
Våra momsspecialister tar hand om företags momsregistreringar
i över 30 europeiska länder.
INTRUM JUSTITIA ÄR EN KATALYSATOR
FÖR EN SUND EKONOMI
Tveka inte att kontakta oss för tilläggsinformation!
Intrum Justitia AB
VAT Services
Tel. +46 31 61 69 84
Mobile +46 70 829 8639
[email protected]
Download