Industri Kapital förvärvar nederländska Wehkamp och Transfair från

advertisement
PRESSMEDDELANDE
Zwolle, 28 oktober 2005
Industri Kapital förvärvar nederländska Wehkamp och Transfair från GUS plc
Industri Kapital, ett av Europas ledande private equitybolag, förvärvar GUS Holland Holding
B.V., moderbolag till Wehkamp B.V., Hollands största distanshandelsföretag, och
kredithanteringsföretaget Transfair B.V., från den börsnoterade brittiska detaljhandelsgruppen
GUS plc.
Förvärvet är Industri Kapitals sjätte i Beneluxregionen. Med förvärvet av Wehkamp kan
Industri Kapital dra nytta av sina erfarenheter från tidigare investeringar inom postorder,
online-handel, kredithantering och finansiella tjänster.
Wehkamp driver den största onlinehandelssajten i Holland och ligger i framkant i övergången
från postorder till onlinehandel. Idag genereras över 50 procent av intäkterna via Internet.
Transfair är ett av de tre största oberoende kredithanteringsföretagen i Holland. Wehkamp
har också en verksamhet inom konsumentkrediter. Sammanlagt omsatte Wehkamp och
Transfair 326 miljoner euro (motsvarande 3,1 miljarder kronor) förra räkenskapsåret
(20040401-20050331).
Industri Kapital kommer att bygga vidare på Wehkamps och Transfairs djupa kunnande och
starka marknadspositioner för att förstärka de båda verksamheterna och skapa ytterligare
tillväxt. Wehkamp och Transfair kommer även fortsättningsvis att drivas som oberoende
verksamheter och båda varumärkena kommer att behållas.
– Wehkamp har en unik ställning på den holländska distanshandelsmarknaden, med ett
välkänt varumärke, en effektiv logistiklösning och en bred kundbas. Vi ser stora möjligheter i
“multi channel retail”, dvs försäljning via flera kanaler, och även i att vidareutveckla
konsumentkreditverksamheten. Det här är branscher som vi har goda erfarenheter av genom
tidigare investeringar som Ellos och Intrum Justitia, säger Kristiaan Nieuwenburg, Partner i
Industri Kapital och ansvarig för Beneluxverksamheten.
– Argos Retail Group blir efter denna avyttring helt fokuserad på traditionell detaljhandel i
Storbritannien och på Irland. Vi ser transaktionen som mycket positiv för GUS och för
Wehkamps kunder och anställda och vi önskar dem lycka till framöver, säger John Peace,
Koncernchef för GUS.
– Vi är glada över att välkomna Industri Kapital som nya aktieägare. Transaktionen ger både
Wehkamp och Transfair utmärkta möjligheter att fortsätta att förverkliga sina strategier och
utveckla sina marknadspositioner i ett nytt ägarsammanhang. Ledningsgrupperna i båda
företagen kommer att delta i förvärvet, säger Gerard Marsman, VD för Gus Holding.
Med Gus Holland Holding har Industri Kapitals hittills i år förvärvat 7 företag. Bland de övriga
förvärven ingår Myresjöhus, Tradeka, Sia, Kid, DSI och Bonna Sabla. Under samma period
har Industri Kapital ingått avtal om avyttring av 7 företag. Därutöver har Industri Kapital under
året avyttrat sina resterande aktier i Intrum Justitia och Alfa Laval.
Kontakt:
Industri Kapital
Kristiaan Nieuwenburg, Partner, Industri Kapital,
Tel: +44 7747 015 127
Anne Holm Rannaleet, Partner och Informationsdirektör, Industri Kapital
Tel: +46 8 678 95 50
Wehkamp och Transfair har ingått i den brittiska multinationella koncernen GUS plc, som är noterat på
Londonbörsen.
Wehkamp, som startades 1952, är ledare på den holländska distanshandelsmarknaden. Wehkamp har 1,4 miljoner
lojala kunder och hanterar över 5 miljoner ordrar om året. Produktkatalogen omfattar mer än 22 000 artiklar indelade i
sex kategorier: mode, heminredning, vitvaror, elektronik, hälsa & skönhet och fritid. Wehkamps onlinehandelssajt har
över en miljon unika besökare i veckan. Wehkamps konsumentkreditstock uppgår till 340 miljoner euro.
Transfair, som startades 1972, är ett av Hollands tre största oberoende kredithanteringsföretag. Det erbjuder sina
kunder ett brett utbud betalningslösningar - från enkel inkasso-verksamhet till fullständiga betalningsprocesser med
fakturering.
Industri Kapital är ett europeiskt private equity-bolag med nordiska rötter som förvaltar nära fyra miljarder euro.
Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 55 europeiska företag. Dagens portfölj omfattar 25 bolag med en samlad
omsättning på nära 9,7 miljarder euro.
Industri Kapital investerar huvudsakligen i mellanstora företag med starka kassaflöden och goda möjligheter till
resultatförbättring och som verkar i mogna industrier med underliggande tillväxt. Genom åren har Industri Kapital
utvecklat avsevärd branscherfarenhet särskilt inom tillverknings-, process- och tjänstebranscherna.
Tidigare investeringar inom detaljhandel, distribution och finansiella tjänster innefattar bland andra följande företag;
Ellos, Guldfynd, Hjem-Is, Lindex, Oriflame, Europris, Sia, Kid, Fona and Intrum Justitia.
Ellos, ledare inom distanshandel i Norden och med en stor verksamhet inom konsumentkrediter, ägs nu av PPR
(Pinault Printemps La Redoute). Intrum Justitia, Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration,
tidigare med huvudkontor i Amsterdam, är nu ett oberoende företag noterat på Stockholmsbörsen.
Industri Kapitals tidigare investeringar i Benelux innefattar följande företag: Amas, Pieters, Continental Bakeries,
Fortex and Welzorg. Mer information finns på www.industrikapital.com
Download