Kursförteckning individuellt val 04/05

advertisement
Kursförteckning individuellt val 04/05
Kurs
Astronomi
Avspänning/med.
Barn och ungdomar…
Bild och form grund
Bild och form fördjupning
Cadteknik A
Cadteknik B
Cadteknik C
Datateknik, progr. A
Datateknik progr. B
Dietik och dietmatlagning
Digitalt skapande
Elevengagemang…A
Elevengagemang…B
Engelska B
Engelska C
Ensemble A
Filmkunskap
Filosofi A
Filosofi B
Formgivning A
Fotografisk bild A
Fotografisk bild B
Franska steg 1
Franska steg 2
Franska steg 3
Friluftsliv A
Friluftsliv B
Företagsek småföret. A
Företagsek småföret. B
Företagsekonomi A
Gehör och musiklära
Historia A
Historia B
Hälsopedagogik
Högskolekomplettering
Idrott och hälsa B
Idrottskunskap A
Idrottskunskap B
Instrument och sång
Internationella relationer
kurs
Jägarexamen
Kalligrafikurs
Kallkök
Kommunikation
Kulturhistoria…
Kurser vartannat år
Körsång kurs A
Körsång kurs B
Latin A..
Matematik breddning
Matematik B
Matematik C
Musikproduktion….A
Musikproduktion….B
Naturkunskap B
Omvårdnad mikrobiologi
Psykologi A
Psykologi B
Rättskunskap
Rörlig bild A
Rörlig bild B
Scenisk gestaltning
Scenisk musikprojekt
Spanska steg 1
Spanska steg 2
Spanska steg 3
Specialidrott A
Specialidrott B
Styrka till vardags
Svenska C
Svetsmetoder grund
Teckenspråk
Tyska steg 1
Tyska steg 2
Tyska steg 3
Varmkök grund
Webbdesign
Download