Tidskriftsregister - Sigtunastiftelsen

Tidskriftsmagasinet Tornrummet
Artes : kvartalsskrift för konst, litteratur och musik (1975-2005)
1975-2005
BLM : Bonniers litterära magasin (1932-2004)
1932-2004
Fenix : tidskrift för humanism (1983-1997) (forts Radix 1978-1982)
1983-1995
Jakobs stege : Coeckelberghs litterära tidskrift (1977-1983)
1977-1983
Litteratur och samhälle : meddelande från Avd för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska
institutionen, Uppsala (1965-)
1965-1973
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (1878-) / utg. Letterstedska föreningen
1878-1988, 1992-1995
Ord och bild : illustrerad månadsskrift (1892-)
1897-2004, 2011Radix : tidskrift för humanism (1978-1982) (forts av Fenix 1983-1997)
1978-1982
Samlaren / utg. Svenska litteratursällskapets arbetsutskott (1880-)
1880-1988
Svensk litteraturtidskrift / utg. Samfundet De nio (1938-1983)
1938-1983
Svensk tidskrift (1911-2004)
1911-2001
Tiden : månadsskrift för socialistisk kritik och politik (1908-)
1916-2002
Universitas : Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur (1946-)
1955:12 – 1978:1
Utrikespolitiska institutets kalendarium (1939-1977) ?
1955 - 1967