Ekonomiska berättelsen förvaltningsberättelse 2016 2017

advertisement
Ekonomiska berättelsen förverksamhetsåret 2016-2017
Sammanfattning
Målet för styrelsen var att uppnå ett 0-resultat verksamhetsåret 2016-2017 men resultatet
slutade på -76 864,18 kr. Den största bidragande orsaken till det var inköp av 4 stycken
matchställ som inte var inräknade i verksamhetsårets budget.
Materialkostnader
Denna säsong har föreningen fortsatt att säkerställa att alla lagen har haft det material som de
behövt för att bedriva en bra verksamhet på träningar och match. Arbetet med att få en
enhetlig klädprofil för föreningen kommer att fortsätta även nästa säsong.
Medlems- och träningsavgifter
Styrelsen har fortsatt arbetet med att få alla medlemmar att betala sina tränings- och
medlemsavgifter. Arbetet har resulterat i att årets resultat blev +10.000:- jämfört med budget.
Dock är vi inte framme vid målet, en licens=en betald tränings-och medlemsavgift.
Kiosk och serveringsintäkter
Lagen har jobbat hårt i vårt café även denna säsong vilket vi är väldigt glada för.
Verksamheten är viktig både ur ett ekonomiskt perspektiv och för lagen att bidra med eget
arbete på ett socialiserande sätt. Denna säsong genererade fiket ca +50.000:- mot budget.
Kommunala och statliga bidrag
Denna säsong har föreningen arbetat med att informerat lagen om vikten av LOK-registrering.
Även en utbildning för de ledare som önskade genomfördes. Arbetet kommer att fortsätta , då
föreningen erhöll bidrag på totalt 220.000:-, vilket var -20.000:- mot budget.
Utbildningskostnader
Den här säsongen har föreningen satsat på domarutbildningar för våra unga medlemmar. Den
satsningen kommer att fortsätta även nästa säsong. Föreningssfären är i stort behov av domare
och det kan även vara en väg att gå om man som spelare väljer att avsluta sin karriär som
spelare.
Kansli
Styrelsen tog ett beslut att anställa en kanslist. Med detta beslut hoppas styrelsen att servicen
till våra medlemmar ska förbättras och att föreningen ska få möjlighet att växa. Kanslisten
började sitt arbete i november förra året.
Hammarby IF IBF Kansli Sjöstadshallen, Postadress Box 92152, 120 08 Stockholm Tel 08-644 83 07
Org 802407-4067 Plusgiro 6397033-9 Bankgiro
Mail [email protected] Internet www.hammarbyinnebandy.se
Stockholm den 24 maj 2017
Gabriel Isoz
Johan Pettersson
Lola Telin
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Pasi Danzmayr
Johanna Emtell
Andreas Lundh
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Hammarby IF IBF Kansli Sjöstadshallen, Postadress Box 92152, 120 08 Stockholm Tel 08-644 83 07
Org 802407-4067 Plusgiro 6397033-9 Bankgiro
Mail [email protected] Internet www.hammarbyinnebandy.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards