WORD - Skrivansokan

advertisement
Peter Test
Testkvarteret 45, 210 00 Malmö
M 11 222 33 44/ [email protected]
Köpcentrum Stjärnan
Att.: Köpcentrumchef Simon Tomasson
00.00.0000
Om ni vill sätta era konkurrenter på efterkälke – anställ då mig!
I den hårda konkurrensen som råder mellan er och närliggande köpcentra, kan ni, genom att
använda min kompetens, skapa en bra utgångspunkt med era ansträngningar till att bli
konsumenterna favoritköpcentrum. Jag har målinriktade idéer som kan utvecklas till koncept, som,
både nu och på lång sikt, kan få konsumenterna att göra sina inköp i ert köpcentrum.
Jag är en nyutexaminerad, med en magisterexamen inom Brand och Communications Management,
och jag vill gärna, under ett möte, presentera för er, det som jag tror kan utveckla ert köpcentrum.
Sammanfattningsvis vill jag gärna arbeta med er kommunikation, era nätverk, er
projektsamordning och PR.
Jag kan ta på mig ansvaret för att upprätthålla och utveckla ert varumärke på olika medier (webb,
nyhetsbrev och sociala medier). Jag kan planera och genomföra PR-events och aktiviteter som ger
omedelbara resultat. Jag kan underhålla och expandera kommunikationen med köpcentrumets
butiker, och ta fram förslag till hur nätverket kan vidareutvecklas.
Som person är jag strukturerad och målinriktad. Jag har bra kommersiell förståelse och arbetar
gärna med fast budget. Jag är bra på både muntlig och skriftlig kommunikation, och min utåtriktade
stil lämpar sig väl för PR-uppgifter. Som affärsutvecklare kommer jag arbeta hårt med alla detaljer
så att idéerna kan omvandlas till välplanerade och väl genomförda koncept.
Det kommer göra mig mycket glad, att få presentera min vision för er under ett möte. Ni kan nå mig
på mobil 11 222 33 44, alternativt kontaktar jag er nästa vecka för att avtala något närmre.
Med vänliga hälsningar
Peter Test
CV bifogat
Download