Avkastning à la Hungerprojektet:

advertisement
Avkastning
à la Hungerprojektet:
Foto: Johannes Odé
Så fungerar jordens bästa affärsidé.
En win-win affär:
Foto: Johannes Odé
Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att
avskaffa hunger och fattigdom. Men vi tror inte på traditionell
välgörenhet. Därför ger vi varken mat eller pengar. Istället
tänder vi lokala eldsjälar. Uppmuntrar dem till att bli entreprenörer. Inspirerar dem att tro på sig själva och på varandra,
att hitta bra ledarskap och att använda sunt förnuft.
Ta till exempel våra afrikanska programländer.
Cirka 100 kronor investeras per person och år
under en åttaårsperiod. Under perioden stiger
tillväxtkurvan i form av affärsverksamheter,
skolor, banker, sjukvård, vattentillgångar, fleråriga matförråd, förbättrad levnadsstandard och
äkta framtidstro. Samtidigt minskar siffrorna för
barnadödlighet, fattigdom, sjukdom, näringsbrist
och kronisk hunger. Och detta är bara början på
utdelningen.
På sista raden handlar det
om människor.
Hungerprojektet verkar i 22 länder. Totalt är vi
cirka 380 medarbetare, varav merparten arbetar
i något av våra 12 programländer och är lokalt
anställda.
Verksamheten skiljer sig från land till land;
gemensamt är att vi tillsammans fokuserar på
social mobilisering, jämställdhet och samarbete
med lokala myndigheter. Målet är att samhällena
ska bli självförsörjande och att Hungerprojektet
inte längre ska behövas.
Framgångarna och resultaten beror främst på
alla våra lokala volontärer – deras drivkraft och
entreprenörsanda förbättrar livet för cirka 20,6
miljoner människor.
Därför investerar vi i Hungerprojektet:
”Vi på roi:recruit valde Hungerprojektet därför att de har en så tydlig
strategi. De börjar med lokala eldsjälar,
och det är de som står för utvecklingen.
Hungerprojektet hjälper till med
mikrofinansiering och med utbildning
kring hur man skapar affärer. En
stor anledning till att vi valde just
Hungerprojektet är att man får så
oerhört mycket tillbaka per investerad
krona.”
Rekryteringsfirman rio:recruit investerar i
Hungerprojektets epicenterstrategi. 2015 besökte
de Etiopien för att uppleva resultatet av deras
investering på plats.
Niclas Wate
Vd roi:recruit
KappAhl har investerat i Hungerprojektet sedan
2004. Investeringen riktas till Hungerprojektets
arbete i Bangladesh.
”Vi har stor tilltro till det
utvecklingsarbete Hungerprojektet
bedriver i Ghana. Det är meningsfullt
för Kavlifonden att bidra till förändring
i områden som präglas av hunger,
fattigdom, och kvinnoförtryck så att
dessa kan bli bärkraftiga samhällen
genom epicenterstrategins holistiska
tillvägagångssätt.”
Inger Elise Iversen
General manager på Kavlifonden
”Vi på KappAhl tror på kraften i att
hjälpa människor hjälpa sig själva. Så
vill vi bidra till att skapa en långsiktigt
hållbar värld.”
Charlotte Högberg
Kommunikationschef KappAhl
Kavlifonden är matkoncernen Kavlis stiftelse.
Kavlifonden investerar i Hungerprojektets
arbete i östra Ghana genom att stötta epicentret
Nkawanda att nå självförsörjning till slutet av
2016.
Vi gör stor skillnad
med små medel.
Tänk vad vi kan göra
om du satsar lite mer:
Hungerprojektet är effektivt.
CSR med ROI.
Vi ser till att hålla omkostnaderna nere, och
utformar programmen efter behov och metoderna efter det som ger bäst resultat. I Sverige övervakar Svensk Insamlingskontroll att pengarna
används för ett uttalat ändamål och att minst
75 % av vår insamling går direkt till detta varje
år.
Och vi kan bevisa att det vi gör har effekt. Statistik och fakta från programmen samlas regelbundet in för att kunna utvärdera insatserna,
aktiviteterna, avkastningen och direkt påverkan
samt långsiktig inverkan. Dessutom säkerställer
vi uppföljningen och utvärderingen med
oberoende undersökningar.
Som företagare och större investerare får du
synlighet på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och
i sociala medier. Du får kommunikationsmaterial från oss som du kan sprida i dina kanaler. Vi
erbjuder också föreläsningar till dina medarbetare
eller vid event. Vill du rikta dina medel? Kontakta
oss så skräddarsyr vi en lösning. Då får du dessutom rapporter och möjlighet att besöka just det
program du investerar i
Vilken investeringsform
passar dig bäst?
Vi har tagit fram olika möjligheter att investera
för dig, både som företagare och privatperson.
Gå gärna in på hungerprojektet.se, så kan du läsa
vad alternativen innebär och investera direkt.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer:
08-735 23 30
[email protected]
Bilden är tagen under en investerarresa till Indien 2014.
Konkreta resultat:
Ökad jämlikhet förbättrar livet.
Rent vatten, bättre hälsa,
mer utbildning.
Förr gick etiopiska Fayiz Abdulahi och hennes
döttrar dagligen 50 minuter för att hämta vatten.
Det grumliga, bakteriefyllda flodvattnet gjorde
alla i familjen sjuka.
”Med Hungerprojektets hjälp grävdes och
byggdes brunnar i området för att säkra tillgången till rent vatten. Nu är det bara fem minuters
gångavstånd till brunnen. Vi är friskare. Jag kan
göra annat än att hämta vatten och döttrarna
kan koncentrera sig på sin utbildning.”
Lån = vinster = nya affärer.
Fyrabarnsmamman Emily Sambani har steg för
steg förändrat livet för sin familj i Malawi.
”Med första mikrolånet skaffade jag två säckar
gödsel, som ökade majsskörden väsentligt. Jag
sålde överskottet och betalade tillbaka lånet.
Sedan lånade jag 10 000 kwatcha (cirka 200 kr)
och började sälja munkar. Vinst igen. Nästa lån
på 15 000 kwatcha startade min risodling – nya
vinster. Eftersom det var långt till vattenhålet
lånade jag 25 000 kwatcha för att ordna eget rinnande vatten. Idag har vi det väldigt gott ställt.
Solpanelerna på taket driver tv:n och belysningen – och är en affärsverksamhet eftersom grannarna laddar mobiltelefonerna här. Intill hemmet har jag byggt en liten livsmedelsbutik.”
Victor gick Hungerprojektets Women’s Empowerment Program på Akotekrom epicenter i Ghana.
”Förr arbetade min fru hur
mycket som helst i hemmet och jordbruket medan
jag spelade, drack, sov och
hängde med vänner. Jag
såg inte henne eller andra
kvinnor som jämlikar. Efter
programmet hjälper jag
till hemma, hämtar vatten,
städar huset och lagar mat.
Nu förstår jag att min fru är
precis lika mycket värd som jag. Det har förändrat vårt liv på många bra sätt.”
Politiskt inflytande.
När indiska Rajwanti Singh valdes in som första
kvinna i sitt lokala byråd (panchayat) kom hon
i kontakt med Hungerprojeketet och deltog i ett
5-årigt utbildningsprogram för folkvalda kvinnor.
”Min utveckling som kvinna och som ledare gick
väldigt snabbt. Jag blev mer aktiv, och började
tro mer på mig själv. Jag känner mig inte som en
ledare för en by, utan som en president. Även när
mitt arbete avslutas så kommer jag att fortsätta.
Inget kan stoppa oss nu. Kvinnor ses som andra klassens medborgare i Indien. Men när jag
kommer in i rummet, ställer sig de mäktigaste
männen upp för att möta mig”.
Rajwantis har varit med och tagit fram en
nationell sysselsättningsplan, en fond för funktionsnedsättning och en plan för att stoppa
undernäring.
Vad betyder din investering?
Minst detta:
I Afrika
Epicenter (samhällscenter) där invånarna kan förbättra bland annat hälsa, utbildning, jord-
bruk, matsäkerhet, vatten och sanitet men även sammanhållning och styrka i hela sam-
hället.
n Mikrofinansprogram med utbildning, mikro-
lån och sparande som ger jordbrukare och framförallt kvinnor en starkare ekonomisk ställning.
n
I Asien
Nätverk och utbildningar med fokus på jämställdhet.
n
n Verksamhet och aktiviteter – National Girl Child Day – för att stärka kvinnors och flickors rättigheter genom bland annat kvinnors ledarskap.
I Latinamerika
Utbildning till ursprungsbefolkningen kring rättigheter och möjligheter.
n Samarbeten mellan politiker och ursprungs-
befolkningen.
n Verksamhet som tryggar kvinnors politiska, ekonomiska och sociala delaktighet.
n
Jordens bästa affärsidé!
Hungerprojektet avskaffar hunger och fattigdom genom att uppmuntra
till lokalt entreprenörskap. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.
Investera på www.hungerprojektet.se
Download