OLW Filipstad, Sverige Livsmedelsproduktion

OLW
Filipstad, Sverige
Livsmedelsproduktion
Uppvärmning
Kylning
Frisk luft
Ren luft
OLW –
Filipstad, Sverige
OLW är marknadsledare när det gäller
potatischips och Cheez doodles. Vid
fabriken i Filipstad tillverkar företaget
snacks av högsta kvalitet.
I lokalen där OLW tillverkar ostbågar,
cheez doodles, hade man tidigare
problem med damm, och oljedimma i
luften.
– Vid tillverkningen av ostbågarna
är det mycket mjölhantering, som gör
att det uppstår damm som yr runt i
luften. När man sen sprejar på smaken
på ostbågarna upphör det att damma,
men sprejen gör att det istället bildas
en oljedimma i lokalen. Allt det här
tillsammans med ugnar och fritöser,
som alstrar värme, gjorde det jobbigt
att vistas i lokalerna, säger Stefan
Larsson, teknisk projektledare på OLW.
OLW kontaktade Zehnder för att se
om man kunde lösa problemet. Lokalen
är cirka 1800 kvadratmeter med 8
meter i takhöjd.
Efter att Zehnder gjort en mätning av
dammbeläggningen och jämfört med
de resultat man skulle kunna uppnå
med Zehnder Clean Air Solutions
beslöt OLW att låta installera tre
luftreningsaggregat E 12000 i lokalerna.
– När luftreningsaggregaten kom
upp upphörde dimman direkt. Det var
en väldig skillnad och arbetsmiljön
i lokalerna förbättrades rejält. Och
att aggregaten från Zehnder gör
nytta märks också tydligt när vi byter
filter varannan månad. De är då helt
igensatta av damm från ostbågstillverkningen, säger Stefan Larsson.
Stärkta av resultatet lät OLW senare
även montera in två luftreningsaggregat
E 12000 i färdiglagret.
– Här kör våra truckar fram och tillbaka
med pallar hela dagarna och det
uppstår mycket damm i luften. Ibland
är det som en svart hinna av damm
i lokalen och även om vi städade på
fredag eftermiddag så var det smutsigt
överallt igen på måndag morgon. Det
var allt damm i luften som lagt sig
under helgen.
Även i färdiglagret har man nu uppnått
en klar förbättring av luftkvaliteten. Och
förutom att arbetsmiljön blivit bättre
även här så har luftreningsaggregaten
hos OLW gjort att man slipper städa
lika mycket som tidigare.
– Vi är mycket nöjda med Zehnder
Clean Air Solutions. De har verkligen
kunnat hålla det de lovade, avslutar
Stefan Larsson.
OLW
Tekniska data
56 %
mindre damm
Dammhalt
efter
Dammkoncentration
före installation
Dammkoncentration
med Zehnder
Clean Air Solutions
ZSE_CAS_Reference_OLW, V0112, se, ändringar förbehålls
Referens:OLW
Installerade maskiner:
5 x E 12000
Dammreduktion efter
installation:
56 %
Dammkällor:
Mjöldamm och oljedimma från
ostbågetillverkning
Fördelar med vår
lösning:
Dimman är borta! Mindre
behov av städning och
förbättrad arbetsmiljö
Installerat sedan:
2008
Dammhalt
före
Zehnder Group Nordic AB · Box 7209 · 187 13 Täby
T 08-630 93 00 · F 08-630 93 50 · [email protected] · www.zehnder.se