Svar på remiss ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta

advertisement
Svar på remiss ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta
tillstånd – hantering och prissättning”. SOU 2014:87
Remissvar, Apotekutredn SOU 2014 87, Sällsynta diagnoser.doc
S2014/9003/FS
Sturegatan 4a, Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
Kontor +46 (0)8 764 49 99
www.sallsyntadiagnoser.se
[email protected]
Vi representerar tusentals sällsynta personer.
Tillsammans talar vi med en sällsynt stark röst.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards