(1) Ämne: Möjlighet till möte och inspel till pågående SOU om

advertisement
1(1)
Ämne: Möjlighet till möte och inspel till pågående SOU om besöksnäringen
Bäste Jöran Hägglund,
På uppdrag av vår utredare Britt Bohlin översänds här en inbjudan att samla er regions
aktörer för dialog med och inspel till vår utredning.
En viktig utgångspunkt i vår utredning är att lyfta besöksnäringens roll i samhällsutveckling
(smarta städer och livskraftig landsbygd). Regionalt tillväxtansvarig och ansvarig för
turism/besöksnäring i regionen ligger med på kopia här.
Utredningens direktiv, vår expertgrupp, kalendarium och annan information om
utredningen finner du här http://www.sou.gov.se/besoksnaring/
Vi ser fram emot att höra av er för att hitta ett lämpligt datum.
Med vänliga hälsningar/
Kristina Algotson
Huvudsekreterare
N2016:04 Utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande
besöksnäring
Regeringskansliet
Kv. Garnisonen
tel: +46 8-4055712
sms:0702-34 83 22
[email protected]
www.regeringen.se
www.sou.gov.se/besoksnaring/
Download