och invandringspolitiken i Sverige. En stor del av enhetens arbete är

Justitiedepartementet söker en
handläggare
Regeringskansliet består av
Statsrådsberedningen,
de 12 departementen och
förvaltningsavdelningen
Upplysningar
om arbetsuppgifterna lämnas av
bitr enhetschef Carin Bratt 405 36 44.
.Övriga upplysningar om
anställningsvillkor lämnas av
personalhandläggaren
Åsa Ring, tel 405 44 48.
Fackliga företrädare
för SACO/Ju Elin Klockars, tel.
08-405 46 16 och för ST-RK/SB-Ju
Susanna Wiener, tel. 08-405 46 19.
Besök gärna vår webbplats
www.regeringen.se
Välkommen med Din ansökan
inklusive meritförteckning senast
den 16 oktober 2007 under adress:
Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm
eller med e-post till
[email protected]. Märk ansökan
med referensnummer 07-43
för anställning vid enheten för migration och asylpolitik (EMA)
Enheten ansvarar för internationellt migrationspolitiskt samarbete och
flykting- och invandringspolitiken i Sverige. En stor del av enhetens arbete
är relaterat till EU-samarbetet.
Arbetsuppgifter: Den handläggare vi söker kommer i huvudsak att arbeta med
skyddsrelaterade frågor och handlägga ärenden knutna till enskilda
utlänningsärenden, t.ex att utarbeta underlag till inlagor inför internationella
organ samt bereda regeringsbeslut i enskilda ärenden.
Vi söker dig som är jurist, med erfarenhet av utlänningsrätt helst från överrätt.
Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift., samt ha mycket goda
kunskaper i engelska. Som person är du utåtriktad och initiativrik samt har lätt
för att samarbeta.
Anställningen är tidsbegränsad under två år.
Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att
vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.