Pernilla Baralt

advertisement
STATSSEKRETERARE
Politiskt anställd chefstjänsteman i Regeringskansliet som leder arbetet
närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet.
Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.
CURRICULUM VITAE
Pernilla Baralt
Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér
SOCIALDEPARTEMENTET
Ansvarsområden
•
•
•
•
•
•
Barnets rättigheter
Individ- och familjeomsorg
Jämställdhet
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Stöd till personer med funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Personligt
Född 1969 i Göteborg. Gift och har tre barn. Bor i Stockholm.
Utbildning
1994
Doktorand freds- och utvecklingsfrågor,
Göteborgs universitet
1993
Examen i statsvetenskap och internationella relationer, Göteborgs universitet
1992–1993
Institute des Etudes Politiques Strasbourg, Frankrike
Certificat des Etudes internationales (Erasmus)
1991–1992 EU Policy and Politics, University of Hull, England
1989–1990
Internationell administration, Linnaeus universitetet
Befattningar och uppdrag
2014
Tf Chef Europeiska kommissionens representation i Sverige
2012–2014 Talesperson, samt chef för avdelningen för press, media och kommunikation, Europeiska kommissionen i Sverige
Var god vänd
2007–2012 Chef för kommunikationsavdelningen, Europeiska
kommissionen i Sverige
2007
Egna företaget Baralt Consultants, kommunikation med fokus på hållbarhet och EU
2005–2007 Direktör för tankesmedjan Global utmaning
2004–2005 Planeringschef under försvarsminister Leni Björklund, Försvarsdepartementet
2001–2003
Politiskt sakkunnig hos statsminister Göran Persson, Statsrådsberedningen
Ansvarsområden: Arbetsmarknad, jordbruk och hållbar utveckling samt EU-samordning
1997–2001 Kabinettsmedlem, EU-kommissionär Margot Wallström
Kabinettsmedlem, EU-kommissionär Anita Gradin
1996–1998 Handläggare Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för arbetsmarknadsfrågor, internationella
relationer och utvidgningsfrågor samt Generaldirektoratet för utveckling och bistånd
1995–1996
Politisk sekreterare till svenska S-gruppen i
Europaparlamentet
KONTAKT
Socialdepartementet
Besöksadress: Fredsgatan 8, Stockholm
Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm
e-post: [email protected]
Telefon, växel: 08-405 10 00
INFORMATION
Mer information om regeringen och Regeringskansliets arbete
se www.regeringen.se
Produktion: Socialdepartementet, Stockholm,
november 2014
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Download